Uudised ja teated

« Tagasi

15 MW koguvõimsusega päikesejaama (Meelespea Rausvere küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tarmo Pajuri on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 15 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Meelespea maaüksusele Rausvere külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0175.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Illuka teenuskeskusesse 31.juulil 2020 ja väljapanek kestab kuni 14. augustini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 15.augustini 2020.

Lisad seotud failides:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem