Uudised ja teated

« Tagasi

500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Marek Hirtentreu on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 500 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0224.

Menetluse käigus jagati Raua maaüksus kaheks eraldiseisvaks maaüksuseks – Raua, katastritunnus 13001:001:0969 ja Rauanurga katastriüksuseks, katastritunnus 13001:001:0968.

Päikesejaama taotletakse Rauanurga maaüksusele.

Paigaldatakse 8480 paneeli 1 ha suurusele alale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele 06.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 20. oktoobrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 20. oktoobrini 2020.

Seotud failidest leiate:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem