Uudised ja teated

« Tagasi

Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Alutaguse Vallavalitsus teavitab Katase küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest.

Avalik väljapanek toimus 31.08-13.09.2020, mille jooksul laekus üks ettepanek jalgtee rajamise osas juurdepääsu tagamiseks Peipsi järve kallasrajale. Ettepanek on arvesse võetud ning avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehti detailplaneeringus vajalikud muudatused. Detailplaneeringu põhilahendust ei muudetud.

Korrigeeritud planeeringulahendusega on võimalik tutvuda: https://www.alutagusevald.ee/avalikud-valjapanekud.