Uudised ja teated

« Tagasi

Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 28.09.2020 korraldusega nr 497 Kuru küla Kelu kinnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Kelu (22401:004:0234) kinnistut, mille maakasutuse sihtotstarve maakatastris on 100% ärimaa. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha. Detailplaneeringu eesmärk on puhkeotstarbelise ärihoone ning kämpingute rajamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid krundipiire. Planeeringuala juurdepääs on kavandatud riigitee 13153 Kauksi–Kuru km 3,163 ristumiskohalt algavalt olemasolevalt juurdepääsuteelt.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Iisaku valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringuga, mille kohaselt on Kelu maaüksuse maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoone maa.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.