Uudised ja teated

« Tagasi

50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Renar Ehrstein (projekteerija) on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 50 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Põllu maaüksusele Väike-Pungerja külas Alutaguse vallas, katastritunnus 13001:001:0092. Põllu maaüksuse suurus on 2,5 ha ja maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Maaüksus on hoonestamata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Mäetaguse teenuskeskusesse 19.oktoobril 2020 ja väljapanek kestab kuni 02. novembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 02.novembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Ehitusala ja planeeritava ala skeemid