Uudised ja teated

« Tagasi

Alutaguse valla eelarvestrateegia eelnõu avalikustamine

10. novembrist  kuni 24. novembrini 2020 on avalikul väljapanekul Alutaguse valla järgmise nelja aasta eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia on finantsplaan valla arengukava eesmärkide täimiseks ning eelarve koostamise alus. Avalikustamisele suunatud strateegia käsitleb aastaid 2021-2024.

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile info@alutagusevald.ee või aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik.