Uudised ja teated

« Tagasi

Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 05.11.2020 korraldusega nr 559 Rannapungerja küla Jõekääru kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala asub Alutaguse vallas, Rannapungerja küla lõunaosas ning hõlmab Jõekääru (81501:005:0012) kinnistut ja Härmatise (81501:005:0151) kinnistut. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Jõekääru kinnistu jagamine kaheks sadama maa sihtotstarbega krundiks ning Härmatise kinnistu jagamine pereelamu maa, sadama maa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine sadamaehitiste ning elamu ja selle teenindamiseks vajalike hoonete püstitamiseks.

Jõekääru kinnistu detailplaneering on kooskõlas Alutaguse valla üldplaneeringuga.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.