Uudised ja teated

« Tagasi

Riigikaitselised õppused

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib 24.11.2020 kuni 25.11.2020 õppuste käigus läbi rännaku Alutaguse vallas  haldusterritooriumil.Harjutuse läbiviija: leitnant Lauri

Mäepalu, tel: +372 5305 6726

Harjutuse teavitusspetsialist (CIMIC) Jaan Salvan tel: +372 5307 6903

Väeosas: korrapidaja tel +372 515 8778