Uudised ja teated

« Tagasi

Kahe päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus Tudulinna külas

SigmaSystems OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2x50 kW koguvõimsusega päikesejaamade projekteerimiseks kolmele Tudulinna külas asuvale maaüksusele: Ansura, katastritunnus 22901:001:0175, Platsi, katastritunnus 81501:004:0053 ja Möldre, katastritunnus 81501:004:0022.

Ansura PEJ paikneb 1/5 osas Ansura kinnistul ja ülejäänud osas Platsi kinnistul.

Torni PEJ paikneb ½ osas Platsi kinnistul paikneva hoone katusel ja ½ osas Möldre kinnistul asuva hoone ees.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 algatas Alutaguse Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste kavand  pannakse välja avalikkusele tutvumiseks Alutaguse valla kodulehele ja Alutaguse Vallavalitsusse (Tartu mnt 56 Iisaku alevik)  26. novembril 2020 ja väljapanek kestab kuni 09. detsembrini 2020.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile tiiu.puu@alutagusevald.ee kuni 09. detsembrini 2020.

Lisad:

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem