Uudised ja teated

« Tagasi

Elektrooniline enampakkumine riigimaade võõrandamiseks

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. Maa-ameti peadirektori 15.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/88 alusel võõrandatakse alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 13.01.2021

Enampakkumisel alljärgnevad Alutaguse valla kinnistud:

 1. Iisaku alevik, Tiigitaguse, 13001:001:0017, pindala 35766 m², SO maatulundusmaa 100%, alghind 11 450.-;

2. Ongassaare küla, Võsa, 13001:001:0205, pindala 3,57 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, alghind 8000.-.

Kõikide pakkumistega saab tutvuda aadressil https://riigimaaoksjon.ee/