Uudised ja teated

Pressiteade 16. august 2019 PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja...

PRIA pressiteade

Pressiteade 16. august 2019 PRIAs algab Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 € ühe taotleja...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumise

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Planeeritavast „Tärivere" ristmiku sulgemine. Seotud failis kooskõlastatud liiklusskeemid. Tööde lühikirjeldus: Ristmiku sulgemine toimub ainult põhimaantee nr.3 asfalteerimise ajal,...

Tärivere ristmiku sulgemine

Planeeritavast „Tärivere" ristmiku sulgemine. Seotud failis kooskõlastatud liiklusskeemid. Tööde lühikirjeldus: Ristmiku sulgemine toimub ainult põhimaantee nr.3 asfalteerimise ajal,...

  Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Iisaku alevikus avaliku suulise enampakkumise korras  hoonestatud kinnistu võõrandamise aadressil Nurga tn 2a (katastritunnus...

Iisaku alevikus kinnistu võõrandamine

  Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Iisaku alevikus avaliku suulise enampakkumise korras  hoonestatud kinnistu võõrandamise aadressil Nurga tn 2a (katastritunnus...

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras korteriomandit Mäetaguse alevikus vt https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=126267406 Info abivallavanem Kairi...

Korteriomandi müük Mäetaguse alevikus

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras korteriomandit Mäetaguse alevikus vt https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=126267406 Info abivallavanem Kairi...

Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" „Common Peipsi 2" projekti kohta on info seotud failis.

Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ „Common Peipsi 2“

Eesti-Vene koostööprojekt ER2 „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" „Common Peipsi 2" projekti kohta on info seotud failis.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis toetusmeetme  „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"...

Toetusmeetme infopäev 29. augustil Maidla rahvamajas

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis toetusmeetme  „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"...

2019. aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006 . Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Ohvriabi kriisitelefon 116 006

2019. aasta 1. jaanuarist käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006 . Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks...

Teade  43_reisijatele 114_reisijatele  
Alutaguse Vallavalitsus arutas 01.08.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Hundi tee)

Alutaguse Vallavalitsus arutas 01.08.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada eelnõu valla kodulehel...

KIKi pressiteade 1. august 2019 KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks Alates tänasest, 1. augustist saavad...

KIK avab taotlusvooru korteriühistutele

KIKi pressiteade 1. august 2019 KIK avab taotlusvooru korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks Alates tänasest, 1. augustist saavad...

30.07.2019 planeeritud T3 Jõhvi-Tartu-Valga km 31,43 ja T13155 Tärivere-Iisaku km 0,00 ristmiku sulgemine lükkub edasi. Esialgsete plaanide järgi sulgemine toimub 32.-ndal nädalal.  ...

Tärivere-Iisaku km 0,00 ristmiku sulgemine (MUUDATUS)

30.07.2019 planeeritud T3 Jõhvi-Tartu-Valga km 31,43 ja T13155 Tärivere-Iisaku km 0,00 ristmiku sulgemine lükkub edasi. Esialgsete plaanide järgi sulgemine toimub 32.-ndal nädalal.  ...

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Iisaku aleviku lasteaia väliala erinevate mänguatraktsioonidega. Atraktsioonid paigaldatakse lasteaia territooriumil ettenäidatud asukohtadele. ...

Hinnapäring Iisaku aleviku lasteaia mänguväljaku täiendamiseks

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Iisaku aleviku lasteaia väliala erinevate mänguatraktsioonidega. Atraktsioonid paigaldatakse lasteaia territooriumil ettenäidatud asukohtadele. ...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 349 Remniku küla Kuusiku (13001:001:0279) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha ja piir on...

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 349 Remniku küla Kuusiku (13001:001:0279) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha ja piir on...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu . Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3,...

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu . Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3,...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut...

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2. ...

PAK avab septembris 2019 aasta taotlusvooru

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2. ...

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma elukoha juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks! Siseministeerium...

Postkastide paigaldamise vajalikkusest

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma elukoha juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks! Siseministeerium...

Liikluse sulgemise asukoht: põhimaantee nr.3 Jõhvi-Tartu-Valga km 27,38 ja kõrvalmaantee nr.13150 Jõuga-Raudi km 0,00 ristmiku sulgemise kooskõlastamise taotlusega põhimaantee...

Liikluse ajutine sulgemine

Liikluse sulgemise asukoht: põhimaantee nr.3 Jõhvi-Tartu-Valga km 27,38 ja kõrvalmaantee nr.13150 Jõuga-Raudi km 0,00 ristmiku sulgemise kooskõlastamise taotlusega põhimaantee...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus...

Puhkemaja (Liivaluite, Alajõe küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus...

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust...

Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades ajavahemikes 15.07.2019 kuni 19.07.2019, 22.07.2019...

Viru jalaväepataljoni õppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades ajavahemikes 15.07.2019 kuni 19.07.2019, 22.07.2019...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-ameti enampakkumine põllumaade kasutusse andmiseks

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Perearst Igor Kraft on andnud teada, et alates 01. augustist 2019 lõpetatakse perearsti vastuvõtt Tudulinnas järgmistel põhjustel: 1. Töömahu vähenemine, s. h:    a) seoses kooli...

Tudulinnas lõpetatakse perearsti vastuvõtt alates 1. augustist 2019. a

Perearst Igor Kraft on andnud teada, et alates 01. augustist 2019 lõpetatakse perearsti vastuvõtt Tudulinnas järgmistel põhjustel: 1. Töömahu vähenemine, s. h:    a) seoses kooli...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 27.06.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt...

Koha-aadressi määramise eelnõu avalikustamine (Ankru)

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 27.06.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt...

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019 1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019 1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 12