Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides.

Leitud koer

Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides.

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

Korduv teade tasulise parkimise kohta

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Taskuvarguse ennetamiseks jälgi oma vara ning ära kaota valvsust

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...

Avalik konkurss Iisaku Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...

Bussiliin 114 Jõhvi- Kohtla- Järve- Mäetaguse- Pagari- Jõhvi sõidab alates 13.07.2018 igal reedel läbi Mäetaguse kalmistu.    

Bussiliini nr 114 graafiku muudatus

Bussiliin 114 Jõhvi- Kohtla- Järve- Mäetaguse- Pagari- Jõhvi sõidab alates 13.07.2018 igal reedel läbi Mäetaguse kalmistu.    

  Üldine eesmärk: Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. ...

Alutaguse Vallavalitsuse projekt „Kauksi rannapromenaadi väljaehitus, 3. etapp“

  Üldine eesmärk: Kauksi rannaala arendamine, et muuta rand atraktiivsemaks säästes looduskeskkonda, parandades rannaala taristut ning anda uusi võimalusi ettevõtluse arendamiseks. ...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). ...

Mäetaguse alevikus Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 26. juuni 2018 korraldusega nr 460 Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). ...

Iisaku Gümnaasium ootab oma kooliperre 2018/19 õppeaastast aktiivseid ja innovaatilisi pedagooge

Iisaku Gümnaasium otsib uusi pedagooge

Iisaku Gümnaasium ootab oma kooliperre 2018/19 õppeaastast aktiivseid ja innovaatilisi pedagooge

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Eesti Õigusbüroo teatab

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Iisaku Lasteaed Kurekell ootab oma kollektiivi toredat muusikaõpetajat 0,5 koormusega ja puhastusteenindajat 1,0 koormusega!

Iisaku Lasteaed Kurekell otsib toredaid kolleege

Iisaku Lasteaed Kurekell ootab oma kollektiivi toredat muusikaõpetajat 0,5 koormusega ja puhastusteenindajat 1,0 koormusega!

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos laekunud ettepanekutega.

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus...

Kesktee 2 Kuru küla projekteerimistingimuste avatud menetlus

OÜ Sibest Group on esitanud projekteerimistingimuste taotluse suvila ja abihoone projekteerimiseks  asukohaga Kesktee 2 Kuru küla  Alutaguse vald Ida-Viru maakond  (katastritunnus...

Mäetööd Estonia kaevanduse idatiivas on jõudnud Mäetaguse aleviku piirile. Kamberplokis on hetkel mäetööd Alutaguse Hoolekeskusest ~110 m kaugusel. Mäetööd liiguvad tavapärase töö korral ~40 m...

Mäetöödest Mäetaguse aleviku lähedal

Mäetööd Estonia kaevanduse idatiivas on jõudnud Mäetaguse aleviku piirile. Kamberplokis on hetkel mäetööd Alutaguse Hoolekeskusest ~110 m kaugusel. Mäetööd liiguvad tavapärase töö korral ~40 m...

Täiendavad selgitused Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatava 0-eurose piletihinna kohta alates 01.07. kuni 31.12.2018 aastal. Tasuta sõidu õigus on alates 01.07.2018 aastal alates kõigil...

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatav 0-eurone pilet alates 01.07.2018

Täiendavad selgitused Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatava 0-eurose piletihinna kohta alates 01.07. kuni 31.12.2018 aastal. Tasuta sõidu õigus on alates 01.07.2018 aastal alates kõigil...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind 12000 € ...

Müüa korterid Mäetagusel ja Uuskülas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus, renoveeritud, 50 m²), alghind 12000 € ...

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestati 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestatav 0-eurone pilet

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtestati 0-eurone pilet

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks. Pakkumine esitada elektroonselt aadressil: ...

Hinnapäring konsultandi leidmiseks Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030 koostamiseks. Pakkumine esitada elektroonselt aadressil: ...

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla jäätmekava koostamiseks. Hinnapakkumused esitada 25. juuni 2018. aastaks (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-postile...

Hinnapäring konsultandi leidmiseks Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib konsultanti Alutaguse valla jäätmekava koostamiseks. Hinnapakkumused esitada 25. juuni 2018. aastaks (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-postile...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab sisekonkursi raames  Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna lasteaia töötajate vahel  1. septembrist käivitatava Tudulinna Kooli   direktori ametikoha...

Sisekonkurss Tudulinna kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab sisekonkursi raames  Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna lasteaia töötajate vahel  1. septembrist käivitatava Tudulinna Kooli   direktori ametikoha...

Alutaguse vallas Kauksi külas ja Alajõe külas on korraldatud tasuline parkimine   Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi rand a teenindavaid parklaid: suur parkla;...

Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas

Alutaguse vallas Kauksi külas ja Alajõe külas on korraldatud tasuline parkimine   Parkimisala hõlmab Kauksi külas Kauksi rand a teenindavaid parklaid: suur parkla;...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on värskendada Tudulinna alevikku, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti,...

Hinnapäring Alutaguse valla Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Tudulinna aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on värskendada Tudulinna alevikku, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti,...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi   Illuka kooli (Alutaguse vald Illuka küla 41204 Ida- Virumaa) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori tööle asumise aeg: ...

Avalik konkurss Illuka kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi   Illuka kooli (Alutaguse vald Illuka küla 41204 Ida- Virumaa) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori tööle asumise aeg: ...

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018! Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi...

Konkurss: Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018

Kutsume esitama kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2018! Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi...

Alates tänasest, 31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel...

Päästeamet: Algas suure tuleohuga aeg, kõikjal Eestis on metsas lõkke tegemine keelatud

Alates tänasest, 31. maist 2018 hakkab kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Varasematel aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks.  Hankija eesmärgiks on rajada Iisaku alevikku kooli kõrvale, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja...

Hinnapäring Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku kooli mänguväljaku rajamiseks.  Hankija eesmärgiks on rajada Iisaku alevikku kooli kõrvale, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja...

Vallavalitsusele on viimasel ajal laekunud infot Mäetaguse piirkonnas ringi liikuvast karupojast. Viimane info laekus 29.mail kui karu liikus Tartu maantee ja Mäetaguse tammiku vahelisel alal....

Tähelepanu! Mäetagusel liigub ringi karu

Vallavalitsusele on viimasel ajal laekunud infot Mäetaguse piirkonnas ringi liikuvast karupojast. Viimane info laekus 29.mail kui karu liikus Tartu maantee ja Mäetaguse tammiku vahelisel alal....

Hea metsaomanik! Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse...

Oluline teade metsaomanikele

Hea metsaomanik! Noore metsa hooldamisega kasvatad oma metsa väärtust. 28. maist 8. juunini saab küsida toetust valgustus- ja harvendusraiete tegemiseks noores metsas. Toetuse...

Avalike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on...

TJA: Mänguväljakule minnes veendu esmalt ohutuses

Avalike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on...

3. juunil 2018 toimub Mäetagusel EV 100 raames  IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU .  See algab kell 11.30 rongkäiguga käsitöömaja eest ja suundub mööda...

IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU

3. juunil 2018 toimub Mäetagusel EV 100 raames  IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU .  See algab kell 11.30 rongkäiguga käsitöömaja eest ja suundub mööda...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            1. Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus,...

Müüa korterid Mäetagusel ja Uuskülas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            1. Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus,...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal! Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringul

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal! Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse...

3. juunil 2018 toimub Mäetagusel EV 100 raames  IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU .  See algab kell 11.30 rongkäiguga käsitöömaja eest ja suundub mööda...

IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU

3. juunil 2018 toimub Mäetagusel EV 100 raames  IDA-VIRUMAA LASTEAEDADE IV LAULU-JA TANTSUPIDU .  See algab kell 11.30 rongkäiguga käsitöömaja eest ja suundub mööda...

TJA teade 21.05.2018 Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. ...

TJA: Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

TJA teade 21.05.2018 Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. ...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on ruumilise lahenduse kaudu luua Iisaku alevikust kaasaegne ja ühtse...

Hinnapäring Alutaguse valla Iisaku aleviku kujundusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Iisaku aleviku kujundusprojekti koostamiseks. Projekti eesmärgiks on ruumilise lahenduse kaudu luua Iisaku alevikust kaasaegne ja ühtse...

Tõenäoliselt pole paljudel valla elanikel ja väikeettevõtjatel enam edaspidi vajadust värviprinteri või skanneri soetamiseks, sest valla teenuskeskuses on vajadusel lahendus olemas ning mõistliku...

Alutaguse vald avas oma printimisseadmed kasutamiseks kõigile soovijatele

Tõenäoliselt pole paljudel valla elanikel ja väikeettevõtjatel enam edaspidi vajadust värviprinteri või skanneri soetamiseks, sest valla teenuskeskuses on vajadusel lahendus olemas ning mõistliku...

Austatud maaomanik Kutsume Teid osalema 26. ja 27. mail 2018 toimuvatel lendorava kaitsekorralduse teemalisel infopäevadel, mis on mõeldud lendorava püsielupaikade maaomanikele. ...

Kutse lendorava infopäevale 26. ja 27. mail

Austatud maaomanik Kutsume Teid osalema 26. ja 27. mail 2018 toimuvatel lendorava kaitsekorralduse teemalisel infopäevadel, mis on mõeldud lendorava püsielupaikade maaomanikele. ...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alutaguse vallas. Palume Teil esitada oma...

Pakkumuste kutsed parkimisteenuste korraldamiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alutaguse vallas. Palume Teil esitada oma...

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 30.05.2018 kella 10:30 -ni. Teade

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 30.05.2018 kella 10:30 -ni. Teade

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise automaattankla kasutusse andmiseks: Automaattankla kümneks aastaks kasutusse andmine. Kasutusse antava vallavara...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise automaattankla kasutusse andmiseks

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise automaattankla kasutusse andmiseks: Automaattankla kümneks aastaks kasutusse andmine. Kasutusse antava vallavara...