Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale.

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Alutaguse valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 projekti avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Teade: Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Sügisene suurjäätmete kogumisring Mäetaguse piirkonnas

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

12. septembril kell 10.00-13.00 toimub Iisaku Rahvamajas doonorite päev!

Doonorite päev

12. septembril kell 10.00-13.00 toimub Iisaku Rahvamajas doonorite päev!

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde N Ä I T U S Eksponeeritud on Berit Pärnpuu, Eveli Toomeli, Kertu...

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde näitus

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde N Ä I T U S Eksponeeritud on Berit Pärnpuu, Eveli Toomeli, Kertu...

Rahandusministeerium kuulutas 31.08.2018.avatuks kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisese taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2018. kell 16.30. Digitaalselt...

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a taotlusvoor

Rahandusministeerium kuulutas 31.08.2018.avatuks kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisese taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2018. kell 16.30. Digitaalselt...

Iisaku Kunstide Kool võtab uusi õpilasi vastu 3.-6. septembrini 2018 Huvialad: tants, kunst, kitarr, ukulele, löökpillid, klaver, akordion, viiul, mandoliin, karmoška, lõõts. ...

Iisaku Kunstide kool võtab 3.-6.septembrini vastu uusi õpilasi.

Iisaku Kunstide Kool võtab uusi õpilasi vastu 3.-6. septembrini 2018 Huvialad: tants, kunst, kitarr, ukulele, löökpillid, klaver, akordion, viiul, mandoliin, karmoška, lõõts. ...

Aktused on koolides peetud ja kõlanud on koolikellad. Hoo on sisse saanud uus kooliaasta ning peale pikka vaikust kooli koridorides on seal liiklus nüüdseks väga tihedaks ja häälekaks muutunud....

Lapsed liikluses

Aktused on koolides peetud ja kõlanud on koolikellad. Hoo on sisse saanud uus kooliaasta ning peale pikka vaikust kooli koridorides on seal liiklus nüüdseks väga tihedaks ja häälekaks muutunud....

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja  remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on  06.09.2018 ajavahemikul kella ...

06.09.2018 veevarustuse katkestus Alutaguse valla Kuremäe külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja  remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on  06.09.2018 ajavahemikul kella ...

Tähelepanu! 30.08 kell 9.00 kuni 31.08.2018 kell 18.00 on Pagari-  Tarakuse- Illuka maanteel olev raudteeülesõit liiklusele suletud. Palume juhinduda ajutistest liiklusmärkidest ja...

Raudteeülesõidu remont Pagari- Tarakuse- Illuka teel

Tähelepanu! 30.08 kell 9.00 kuni 31.08.2018 kell 18.00 on Pagari-  Tarakuse- Illuka maanteel olev raudteeülesõit liiklusele suletud. Palume juhinduda ajutistest liiklusmärkidest ja...

Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega nr 96 Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise. ...

Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle KSH algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega nr 96 Väike-Pungerja külas Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise. ...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni taktikaõppused toimuvad      Konsu külas Konsu järve piirkonnas...

Viru jalaväepataljoni taktikaõppused Konsu ja Varesmetsa külades

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni taktikaõppused toimuvad      Konsu külas Konsu järve piirkonnas...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2018. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3. ...

Taotlusvooru avamine ja infopäev

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2018. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3. ...

Ida-Viru maakonna bussiliinid nr 1, 2, 2a, 3, 3a väljuvad graafikujärgselt Iisaku bussipeatusest (täiendavat bussipeatust kooli juures ei ole ette nähtud).  Valla sisene õpilasveo liin...

Teadaanne

Ida-Viru maakonna bussiliinid nr 1, 2, 2a, 3, 3a väljuvad graafikujärgselt Iisaku bussipeatusest (täiendavat bussipeatust kooli juures ei ole ette nähtud).  Valla sisene õpilasveo liin...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus,...

Müüa korterid Uuskülas ja Mäetaguse alevikus

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Mäetaguse alevikus Tamme tn 15-4 (3-toaline, 2.korrus,...

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Alutaguse valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja...

Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avaliku väljapaneku teade

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Alutaguse valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja...

Ereda külas läks 15.08 õhtul kaduma fotol olev koer. Palume kõigil, kes on koera pärast seda näinud, võtta ühendust vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

Kadunud koer Ereda külas

Ereda külas läks 15.08 õhtul kaduma fotol olev koer. Palume kõigil, kes on koera pärast seda näinud, võtta ühendust vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga.

18-30 a noored (sh. noortevolikogude liikmed, linna- või vallavolikogude liikmed, noori esindavate MTÜ-de esindajad, noorsootöötajad), kes räägivad head inglise keelt, saavad kandideerida...

Kandideerimisvõimalus noortele osalemaks Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressil 2019 a Strasbourgis, Prantsusmaal.

18-30 a noored (sh. noortevolikogude liikmed, linna- või vallavolikogude liikmed, noori esindavate MTÜ-de esindajad, noorsootöötajad), kes räägivad head inglise keelt, saavad kandideerida...

Viimastel päevadel on tulnud elanikelt mitmeid teateid Mäetaguse alevikus ringi hulkuva ilma kaelarihmata koera kohta. Koer ise on väga sõbralik. Kui Teil on infot koera omaiku kohta, palume...

Hulkuv koer Mäetaguse alevikus

Viimastel päevadel on tulnud elanikelt mitmeid teateid Mäetaguse alevikus ringi hulkuva ilma kaelarihmata koera kohta. Koer ise on väga sõbralik. Kui Teil on infot koera omaiku kohta, palume...

Hirmul on ainult suured silmad! Kui me oskame ohtusid ennetada, oleme harjutanud kiiresti ja targalt tegutsemist ohu korral, siis saame ruttu esmasest hirmust jagu. Üle jääb ainult turvaliselt...

Hirmul on ainult suured silmad – Jõhvis toimub ohutuspäev

Hirmul on ainult suured silmad! Kui me oskame ohtusid ennetada, oleme harjutanud kiiresti ja targalt tegutsemist ohu korral, siis saame ruttu esmasest hirmust jagu. Üle jääb ainult turvaliselt...

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses...

Tänasest lõppes suure tuleohuga aeg

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses...

04.08.2018 toimub Alutaguse valla Alajõe ja Tudulinna piirkondades ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring. Kogumisringi käigus saavad valla elanikud tasuta ära anda kodumajapidamises...

Ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring Alajõe ja Tudulinna piirkondades

04.08.2018 toimub Alutaguse valla Alajõe ja Tudulinna piirkondades ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisring. Kogumisringi käigus saavad valla elanikud tasuta ära anda kodumajapidamises...

Esimene poolaasta on nüüd möödunud ning alljärgnevalt toon Teieni kokkuvõtte selle koha, mis Alutaguse vallas on hästi läinud ning mis vajaks meie kõigi suuremat tähelepanu. 2018. esimesel...

Õiguskorra ülevaade Alutaguse vallas

Esimene poolaasta on nüüd möödunud ning alljärgnevalt toon Teieni kokkuvõtte selle koha, mis Alutaguse vallas on hästi läinud ning mis vajaks meie kõigi suuremat tähelepanu. 2018. esimesel...

27.07.2018 Pressiteade Päästeamet: PÄÄSTEAMET KEHTESTAB KÕIKJAL Eestis suure tuleohuga ala Alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning...

Päästeameti pressiteade

27.07.2018 Pressiteade Päästeamet: PÄÄSTEAMET KEHTESTAB KÕIKJAL Eestis suure tuleohuga ala Alates laupäevast on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.08 - 05.09.2018 tööpäeviti 9.00-16.00 Alajõe teenuskeskuses...

Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Karjamaa külas asuva Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 06.08 - 05.09.2018 tööpäeviti 9.00-16.00 Alajõe teenuskeskuses...

Eesti Ettevõtuskõrgkool Mainor AS korraldab Ida-Virumaal tasuta Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi mittekodanikele.  Koolitusi korraldatakse...

Info tasuta koolituste kohta

Eesti Ettevõtuskõrgkool Mainor AS korraldab Ida-Virumaal tasuta Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi mittekodanikele.  Koolitusi korraldatakse...

Alutaguse Vallavalitsus jagab J õhvi politseijaoskonna pöördumist  

Avaldame Jõhvi politseijaoskonna pöördumise parkimise kohta suvitusrajoonides

Alutaguse Vallavalitsus jagab J õhvi politseijaoskonna pöördumist  

Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides. Koer...

Leitud koer

Remniku Noortelaagrisse tuli kaks päeva tagasi koer. Valget karva labrador, eakas. Talle on oluline inimese lähedus. Info:  alar@laagrid.eu Koera pilt seotud failides. Koer...

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

Korduv teade tasulise parkimise kohta

TASULINE PARKIMINE KAUKSI RANDA TEENINDAVATES PARKLATES JA ALAJÕE KÜLAPLATSI PARKLAS Tasuline parkimine Kauksi randa teenindavates parklates ja Alajõe külaplatsi parklas ...

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Taskuvarguse ennetamiseks jälgi oma vara ning ära kaota valvsust

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET Teade 13.06.2018 Politsei- ja Piirivalveamet tuletab meelde, et oma asjadel tasub silma peal hoida ning mitte jätta neid järelevalveta. Enim...

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...

Avalik konkurss Iisaku Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus  korraldab avaliku konkursi  Iisaku Gümnaasiumi  direktori ametikohta täitmiseks   Tööle asumise aeg: kokkuleppel ...