21.02.18

Hea kaasamõtleja!

Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna valla ühinemise tulemusena moodustunud Alutaguse vald on koostamas uut arengukava. Valla arengu kavandamisel on kõige olulisem roll vallakodanikel endil. Seetõttu soovime, et jagaksite meiega oma mõtteid ja ettepanekuid.

Palun vastake järgnevale küsimusele: Mis vajaks Sinu arvates Alutaguse vallas kindlasti ära tegemist?

Oma mõtteid ja ettepanekuid saate meiega jagada kuni 5. märtsini 2018 (k.a) järgneva lingil:

https://www.surveymonkey.com/r/alutaguse_vald_2030

Uue arengukava soovime vallavolikogus vastu võtta 2018. aasta suvel.

Lisainfo: Andrus Toss, telefon 565 5720, e-post andrus.toss@alutagusevald.ee

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

« Tagasi

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

 Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

 

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine lähtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni

20. veebruarini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.