Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 lg-d 4, 5 alusel, et Võitja maaüksuse detailplaneeringu aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 07.05-07.06.18...

Võitja maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 lg-d 4, 5 alusel, et Võitja maaüksuse detailplaneeringu aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 07.05-07.06.18...

Perioodil 27.04–29.04.2018 (Mäetaguse, Iisaku piirkonnad); 04.05-06.05.2018 (Illuka, Alajõe piirkonnad); 11.05-13.05.2018 (Tudulinna piirkond) toimub vastavalt kehtivatele...

Kevadine suurjäätmete kogumisring Alutaguse vallas

Perioodil 27.04–29.04.2018 (Mäetaguse, Iisaku piirkonnad); 04.05-06.05.2018 (Illuka, Alajõe piirkonnad); 11.05-13.05.2018 (Tudulinna piirkond) toimub vastavalt kehtivatele...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avaldanud nn 'viimase miili' määruse eelnõu.

Kiire interneti rajamisest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avaldanud nn 'viimase miili' määruse eelnõu.

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 29. märtsi 2018. a korraldusega nr 286 ja on avalikul...

Hundi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 29. märtsi 2018. a korraldusega nr 286 ja on avalikul...

Mitmed inimesed on minu poole pöördunud seoses sotsiaalmeedias leviva informatsiooniga sõidukite registreerimistunnistuste kohta. Tegemist siis teatega kus kirjas, et seoses 2017. aasta...

Selgitus seoses sõidukite registreerimistunnistustega

Mitmed inimesed on minu poole pöördunud seoses sotsiaalmeedias leviva informatsiooniga sõidukite registreerimistunnistuste kohta. Tegemist siis teatega kus kirjas, et seoses 2017. aasta...

Hea külavanem ja kogukonna eestvedaja, tule ja ütle oma sõna sekka, millisena näed Sina oma rolli külaelu korraldajana ja täiskasvanute hariduselus toimetajana. Eesti Täiskasvanute Koolitajate...

Külavanemate piirkondlikud seminarid

Hea külavanem ja kogukonna eestvedaja, tule ja ütle oma sõna sekka, millisena näed Sina oma rolli külaelu korraldajana ja täiskasvanute hariduselus toimetajana. Eesti Täiskasvanute Koolitajate...

Avatud talude eelne Ida-Virumaa infopäev toimub esmaspäeval, 23. aprillil 2018 algusega kell 14 Valge Hobu Trahteris. Infopäevale on oodatud kõik, kes soovivad avada oma talu/ettevõtte...

Avatud talude päev toimub 22. juulil 2018. a

Avatud talude eelne Ida-Virumaa infopäev toimub esmaspäeval, 23. aprillil 2018 algusega kell 14 Valge Hobu Trahteris. Infopäevale on oodatud kõik, kes soovivad avada oma talu/ettevõtte...

Pressiteade 04.04.2018 Jääle minek on tänasest keelatud Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates tänasest, 4.aprillist kehtima siseveekogudel üle-eestiline...

Jääle minek on tänasest keelatud

Pressiteade 04.04.2018 Jääle minek on tänasest keelatud Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates tänasest, 4.aprillist kehtima siseveekogudel üle-eestiline...

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 19.04.2018 kella 10:30ni Enampakkumisteade

Maa- amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 19.04.2018

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 19.04.2018 kella 10:30ni Enampakkumisteade

Alutaguse õpilasmalev ootab 13-17 aastaseid noori kandideerima Alutaguse õpilasmaleva rühmadesse Mäetagusel, Illukal ja Iisakus.  Õpilasmalev toimub 2.-13.juuli 2018. Täpsem info ja...

Alanud on Alutaguse õpilasmalevasse kandideerimine!

Alutaguse õpilasmalev ootab 13-17 aastaseid noori kandideerima Alutaguse õpilasmaleva rühmadesse Mäetagusel, Illukal ja Iisakus.  Õpilasmalev toimub 2.-13.juuli 2018. Täpsem info ja...

Alajõe meditsiinipunktis (Jõe 25, Alajõe küla) on avatud jõusaal noortele vanuses 7 -24 eluaastat. Jõusaal on avatud eelneval kokkuleppel sotsiaalspetsialistiga tel. 336 6188 JÕUSAALIVAHENDITE...

Alajõel on avatud jõusaal

Alajõe meditsiinipunktis (Jõe 25, Alajõe küla) on avatud jõusaal noortele vanuses 7 -24 eluaastat. Jõusaal on avatud eelneval kokkuleppel sotsiaalspetsialistiga tel. 336 6188 JÕUSAALIVAHENDITE...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul...

Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul...

Kaitseliidu Alutaguse malev viib läbi riigikaitselise õppuse Kuremäe piirkonnas RMK Alutaguse metskonna territooriumil  ajavahemikus 09.- 11.03.2018. aastal. Õppuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus

Kaitseliidu Alutaguse malev viib läbi riigikaitselise õppuse Kuremäe piirkonnas RMK Alutaguse metskonna territooriumil  ajavahemikus 09.- 11.03.2018. aastal. Õppuse korraldamise...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselise taktikaõppuse Alutaguse vallas Võrnu-Kiikla-Atsalama piirkonnas ajavahemikus 05.03 kuni 09.03.2018. aastal ...

Riigikaitseline taktikaõppus

Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselise taktikaõppuse Alutaguse vallas Võrnu-Kiikla-Atsalama piirkonnas ajavahemikus 05.03 kuni 09.03.2018. aastal ...