« Tagasi

Avalik konkurss Illuka kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi  Illuka kooli (Alutaguse vald Illuka küla 41204 Ida- Virumaa) direktori ametikoha täitmiseks.

Direktori tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerijale esitatavad nõuded:

- vastavust haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele,

- teadmisi kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;

- eelnev kogemus haridusvaldkonna juhtimisel;

- koostöötahet ja meeskonnajuhtimise oskust;

- ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Konkursil osalemiseks esitada:

1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) kandidaadi kirjalik nägemus asutuse juhtimisest ja arengust;
5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt  20.06.2018  Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56 Iisaku alevik Alutaguse vald Ida- Viru maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info@alutagusevald.ee märgusõnaga „Illuka kooli direktori konkurss".

 

Info: Kairi Soomer

tel: +372336 6911, 5855 2996

e-post: kairi.soomer@alutagusevald.ee