Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas   reguleerib toetuse eraldamist sporditegevuseks, mis toimub Alutaguse vallas või teistes omavalitsustes ning on suunatud...

Sporditegevuse toetuse esitamise tähtaeg 01.11.2018.

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas   reguleerib toetuse eraldamist sporditegevuseks, mis toimub Alutaguse vallas või teistes omavalitsustes ning on suunatud...

Alutaguse võrkpalli võistkond saavutas Jõhvi Cupil II koha. Võistkonda kuulusid:  Marjaana Lepiste, Mirjam Vinkler, Margus Hindreus, Üllar Saatman, Toomas Stroo, Rommi Neemsalu.

Sport: Alutaguse võrkpalli võistkond saavutas Jõhvi Cupil II koha.

Alutaguse võrkpalli võistkond saavutas Jõhvi Cupil II koha. Võistkonda kuulusid:  Marjaana Lepiste, Mirjam Vinkler, Margus Hindreus, Üllar Saatman, Toomas Stroo, Rommi Neemsalu.

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab tasuta infopäeva, kuhu on oodatud korteriühistute esindajad ja liikmed. Infopäeva päevakava

Tasuta infopäev "Ohutu korterelamu"

Tehnilise Järelevalve Amet korraldab tasuta infopäeva, kuhu on oodatud korteriühistute esindajad ja liikmed. Infopäeva päevakava

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Müüa korterid Kurtna külas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla territooriumil Konsu järve piirkonnas toimub 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni riigikaitseline taktikaõppus ajavahemikus...

Viru jalaväepataljoni õppus Konsu küla piirkonnas

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla territooriumil Konsu järve piirkonnas toimub 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni riigikaitseline taktikaõppus ajavahemikus...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018 korraldusega nr 569 Hundi kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 4 ha ja see hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu...

Kuru küla Hundi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 03.10.2018 korraldusega nr 569 Hundi kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 4 ha ja see hõlmab Kuru külas asuva Hundi kinnistu...

Alates oktoobrikuust on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39);...

Alutaguse valla jäätmejaam

Alates oktoobrikuust on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39);...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  eskiisi avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018  Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  eskiisi avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018  Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0291) ja...

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0291) ja...

Alutaguse Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 105 Remniku küla Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on...

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 105 Remniku küla Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on...

23.oktoobril toimub ohvriabitöötaja vastuvõtt Iisakus vallamaja ruumides. Vastuvõtt kell 9.00 - 16.00 Täiendavat infot saab: Evi Järvepera juhtivspetsialist ohvriabi osakond ...

Teade

23.oktoobril toimub ohvriabitöötaja vastuvõtt Iisakus vallamaja ruumides. Vastuvõtt kell 9.00 - 16.00 Täiendavat infot saab: Evi Järvepera juhtivspetsialist ohvriabi osakond ...

Vallavalitsus avalikustab 2019. aasta Alutaguse valla eelarve eelnõu koostamise ajakava   15.-19.oktoober vallavalitsuse ametiasutuste...

Alutaguse valla 2019.aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava avalikustamine

Vallavalitsus avalikustab 2019. aasta Alutaguse valla eelarve eelnõu koostamise ajakava   15.-19.oktoober vallavalitsuse ametiasutuste...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avalik väljapanek toimus 10.09-23.09.2018. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud Alutaguse Vallavalitsusele...

Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avalik väljapanek toimus 10.09-23.09.2018. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud Alutaguse Vallavalitsusele...

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale.

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Alutaguse valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 projekti avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Teade: Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Sügisene suurjäätmete kogumisring Mäetaguse piirkonnas

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...