« Tagasi

Sisekonkurss Tudulinna kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab sisekonkursi raames Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna lasteaia töötajate vahel 1. septembrist käivitatava Tudulinna Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Direktori tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerijale esitatavad nõuded:

- vastavust haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele,

- teadmisi kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;

- eelnev kogemus haridusvaldkonna juhtimisel;

- koostöötahet ja meeskonnajuhtimise oskust;

- ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Konkursil osalemiseks esitada:

1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) kandidaadi kirjalik nägemus asutuse juhtimisest ja arengust;
5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt  22.06.2018  Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56 Iisaku alevik Alutaguse vald Ida- Viru maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info@alutagusevald.ee märgusõnaga „Tudulinna Põhikooli direktori konkurss".

 

Info: Kairi Soomer

tel: +372336 6911, 5855 2996

e-post: kairi.soomer@alutagusevald.ee