« Tagasi

Avalik konkurss Iisaku Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab

avaliku konkursi Iisaku Gümnaasiumi direktori ametikohta täitmiseks

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

  • vastavust haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõike 1 nõuetele;
  • teadmisi kaasaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;
  • eelnev kogemus haridusvaldkonna juhtimisel;
  • koostöötahet ja meeskonnajuhtimise oskust;
  • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Konkursil osalemiseks esitada:

1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
4) kandidaadi kirjalik nägemus asutuse juhtimisest ja arengust;
5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt 25.07.2018  Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56 Iisaku alevik Alutaguse vald Ida- Viru maakond või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil: info@alutagusevald.ee märgusõnaga „Iisaku Gümnaasiumi direktori konkurss".

 

Info: Kairi Soomer

tel: +372336 6911, 5855 2996

e-post: kairi.soomer@alutagusevald.ee