Alates oktoobrikuust on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39);...

Alutaguse valla jäätmejaam

Alates oktoobrikuust on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39);...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  eskiisi avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018  Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu  eskiisi avalik väljapanek toimub 22.10-20.11.2018  Alutaguse Vallavalitsuses aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik ja Alajõe...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0291) ja...

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Uusküla Taavi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust (12201:001:0291) ja...

Alutaguse Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 105 Remniku küla Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on...

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 105 Remniku küla Silla tee 38 (12201:002:0435) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,4 ha ja piir on...

23.oktoobril toimub ohvriabitöötaja vastuvõtt Iisakus vallamaja ruumides. Vastuvõtt kell 9.00 - 16.00 Täiendavat infot saab: Evi Järvepera juhtivspetsialist ohvriabi osakond ...

Teade

23.oktoobril toimub ohvriabitöötaja vastuvõtt Iisakus vallamaja ruumides. Vastuvõtt kell 9.00 - 16.00 Täiendavat infot saab: Evi Järvepera juhtivspetsialist ohvriabi osakond ...

Vallavalitsus avalikustab 2019. aasta Alutaguse valla eelarve eelnõu koostamise ajakava   15.-19.oktoober vallavalitsuse ametiasutuste...

Alutaguse valla 2019.aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava avalikustamine

Vallavalitsus avalikustab 2019. aasta Alutaguse valla eelarve eelnõu koostamise ajakava   15.-19.oktoober vallavalitsuse ametiasutuste...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avalik väljapanek toimus 10.09-23.09.2018. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud Alutaguse Vallavalitsusele...

Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avaliku väljapaneku tulemused

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla jäätmekava 2018-2024 eelnõu avalik väljapanek toimus 10.09-23.09.2018. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud Alutaguse Vallavalitsusele...

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale.

Iisaku Kunstide Kool pakub alates oktoobrikuust tegevust täiskasvanutele ja vanemale koolieale. Balletitreening - esmaspäeviti kell 18.00, kuutasu 20€ Jooga - neljapäeviti kell...

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Alutaguse valla eelarvestrateegia 2019 - 2022 projekti avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab Alutaguse valla eelarvestateegia projekti perioodil 21.09.-09.10.2018.a Eelarvestrateegia eelnõu on koostatud Alutaguse valla arengukava ausel. Ettepanekuid...

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Teade: Algasid geodeetiliste märkide hooldustööd

Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas. Hooldustöid tehakse kokku ligi 70...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi!

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981 euro...

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Sügisene suurjäätmete kogumisring Mäetaguse piirkonnas

Perioodil 15.09-16.09.2018 (Mäetaguse piirkonnad) toimub vastavalt kehtivatele jäätmehoolduseeskirjadele (jäätmehoolduseeskirjadega saab tutvuda valla kodulehel: www.alutagusevald.ee ) sügisene...

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

12. septembril kell 10.00-13.00 toimub Iisaku Rahvamajas doonorite päev!

Doonorite päev

12. septembril kell 10.00-13.00 toimub Iisaku Rahvamajas doonorite päev!

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena

Et mitte ilma jääda avalikest teenustest, tasub kohalikule omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil, kelle andmed praegu on vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav,...

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde N Ä I T U S Eksponeeritud on Berit Pärnpuu, Eveli Toomeli, Kertu...

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde näitus

Iisaku Kihelkonnamuuseumi kaminasaalis on avatud Iisaku Kunstide Kooli looduspraktika tööde N Ä I T U S Eksponeeritud on Berit Pärnpuu, Eveli Toomeli, Kertu...

Rahandusministeerium kuulutas 31.08.2018.avatuks kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisese taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2018. kell 16.30. Digitaalselt...

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a taotlusvoor

Rahandusministeerium kuulutas 31.08.2018.avatuks kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisese taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2018. kell 16.30. Digitaalselt...

Iisaku Kunstide Kool võtab uusi õpilasi vastu 3.-6. septembrini 2018 Huvialad: tants, kunst, kitarr, ukulele, löökpillid, klaver, akordion, viiul, mandoliin, karmoška, lõõts. ...

Iisaku Kunstide kool võtab 3.-6.septembrini vastu uusi õpilasi.

Iisaku Kunstide Kool võtab uusi õpilasi vastu 3.-6. septembrini 2018 Huvialad: tants, kunst, kitarr, ukulele, löökpillid, klaver, akordion, viiul, mandoliin, karmoška, lõõts. ...

Aktused on koolides peetud ja kõlanud on koolikellad. Hoo on sisse saanud uus kooliaasta ning peale pikka vaikust kooli koridorides on seal liiklus nüüdseks väga tihedaks ja häälekaks muutunud....

Lapsed liikluses

Aktused on koolides peetud ja kõlanud on koolikellad. Hoo on sisse saanud uus kooliaasta ning peale pikka vaikust kooli koridorides on seal liiklus nüüdseks väga tihedaks ja häälekaks muutunud....