Uudised ja teated

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

Rahandusministeeriumi pressiteade 15. mai 2019     Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut....

Alates 15. maist saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade 15. mai 2019     Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut....

2018.aastal osales Alutaguse vald projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus , mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme...

„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Alutaguse vallas“ 2018-2020.a.

2018.aastal osales Alutaguse vald projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus , mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme...

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Mäetaguse lasteaia territooriumit nelja uue mänguatraktsiooniga. Hinnapakkumused esitada 29.05.2019 a (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-mailile...

Hinnapäring Mäetaguse lasteaia mänguväljaku täiendamiseks

Vallavalitsuse eesmärgiks on täiendada Mäetaguse lasteaia territooriumit nelja uue mänguatraktsiooniga. Hinnapakkumused esitada 29.05.2019 a (hiljemalt kell 10.00) elektrooniliselt e-mailile...

Perioodil 13.-19. mai Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda mõistlikus koguses kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05) ja raamita...

Eterniidi ja raamita aknaklaasi kogumisnädal 13.mai - 19.mai.

Perioodil 13.-19. mai Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma prügilatesse tasuta üle anda mõistlikus koguses kodumajapidamises tekkinud eterniiti (17 06 05) ja raamita...

Alutaguse Vallavalitsusel on müügis GAZ 66 tuletõrje auto, kes soovib osaleda pakkumisel, siis seda saab teha osta.ee portaalis:  https://www.osta.ee/gaz-66-tuletorje-auto-122427329.html

GAZ 66 tuletõrje auto müük

Alutaguse Vallavalitsusel on müügis GAZ 66 tuletõrje auto, kes soovib osaleda pakkumisel, siis seda saab teha osta.ee portaalis:  https://www.osta.ee/gaz-66-tuletorje-auto-122427329.html

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Maa-ameti kirjalik enampakkumine 28.05

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri...

Tööd toimuvad vastavalt põhiprojektile „Tudulinna Männiku ja Kooli tn vahelise ala kraavkuivendus" töö nr IB2018106. Projektiga tutvumiseks esitada kirjalik sooviavaldus...

Hinnapäring Männiku ja Kooli tn vahelise ala kuivenduskraavide puhastamiseks ja rajamiseks ning Männiku tee rekonstrueerimiseks

Tööd toimuvad vastavalt põhiprojektile „Tudulinna Männiku ja Kooli tn vahelise ala kraavkuivendus" töö nr IB2018106. Projektiga tutvumiseks esitada kirjalik sooviavaldus...

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredex avab 20.05.2019 korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Hinnapäring Alajõe randa laudtee rajamiseks

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Osale Eesti tuleviku kujundamises!

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Liini nr 114 sõiduplaan alates 10.05.2019

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Kohanime määramine Saaresoo metsateele

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Alutaguse Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kiikla küla mänguväljaku täiendamiseks. Pakkuja peab vastavalt etteantud tingimustele pakkuma 3 mänguatraktsiooni ja kujundama neist ühtsele EPDM...

Hinnapäring Kiikla küla mänguväljaku täiendamine

Alutaguse Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kiikla küla mänguväljaku täiendamiseks. Pakkuja peab vastavalt etteantud tingimustele pakkuma 3 mänguatraktsiooni ja kujundama neist ühtsele EPDM...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Eelläbirääkimistega enampakkumine Tudulinna alevikus

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Iisaku Lasteaed Kurekella vahva naispere otsib suveks asenduskoristajat!      

Tule tööle!

Iisaku Lasteaed Kurekella vahva naispere otsib suveks asenduskoristajat!      

PRESSITEADE 02.05.2019 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine 2. mail  alustab PRIA otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

PRESSITEADE 02.05.2019 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine 2. mail  alustab PRIA otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja...

PRESSITEADE 01.05.2019 Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja...

Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

PRESSITEADE 01.05.2019 Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435)....

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435)....

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök ...

III Peipsi Toidu Suur Pidu

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök ...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 07.05.2019

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

Hea ema pärjamine

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus 22.-26.aprill Konsu külas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Remniku Noortelaagri personali otsing

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

PRESSITEADE: Noorte töömessil „Suveks tööle“ pakub tööd 150 tööandjat

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 11