Uudised ja teated

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

Hea ema pärjamine

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus 22.-26.aprill Konsu külas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Remniku Noortelaagri personali otsing

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

PRESSITEADE: Noorte töömessil „Suveks tööle“ pakub tööd 150 tööandjat

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019 otsusega nr 168 algatamata Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk...

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019 otsusega nr 168 algatamata Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk...

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi (vanus 3.elukuust kuni 3nda eluaastani) ujuma! Alutaguse valla sissekirjutusega lastele kehtib tänu valla toetusele soodushind 3 eurot...

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi ujuma!

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi (vanus 3.elukuust kuni 3nda eluaastani) ujuma! Alutaguse valla sissekirjutusega lastele kehtib tänu valla toetusele soodushind 3 eurot...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneerigu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust...

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust...

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et Viru Maakohtule on vaja esitada rahvakohtunike kandidaatide nimekiri. Kes soovib kandideerida rahvakohtunikuks, siis palume täita ja allkirjastada...

Rahvakohtunike kandidaatide esitamine

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et Viru Maakohtule on vaja esitada rahvakohtunike kandidaatide nimekiri. Kes soovib kandideerida rahvakohtunikuks, siis palume täita ja allkirjastada...

Eluruumide kohandamise II taotlusvoor 2019  Alates 01. aprillist on erivajadusega Alutaguse valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood...

Eluruumide kohandamine meede „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Eluruumide kohandamise II taotlusvoor 2019  Alates 01. aprillist on erivajadusega Alutaguse valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaatermu ja Tarakuse küla piirkondades ajavahemikus 01.04 kuni 05.04.2019. aastal Harjutuse...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaatermu ja Tarakuse küla piirkondades ajavahemikus 01.04 kuni 05.04.2019. aastal Harjutuse...

PRESSITEADE 01.04.2019 PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste...

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele

PRESSITEADE 01.04.2019 PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste...

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja...

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2019. aasta tegevuskava koostamiseks

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja...

Kaitseliidu Alutaguse malev teavitab Teid õppuste kavandamisest Alutaguse valla ja RMK Alutaguse metskonna territooriumil, Varesmetsa - Kuremäe alal ajavahemikus 22.-24.03.2019. ...

Teatis õppuse kavandamisest

Kaitseliidu Alutaguse malev teavitab Teid õppuste kavandamisest Alutaguse valla ja RMK Alutaguse metskonna territooriumil, Varesmetsa - Kuremäe alal ajavahemikus 22.-24.03.2019. ...

Vabariigi Valitsus kiitis heaks justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku kuulutada 25. märts 2019 ühekordselt lipupäevaks, sest tänavu möödub 70 aastat 1949. aastal toimunud...

Märtsiküüditamise 70. aastapäeval heisatakse leinalipud

Vabariigi Valitsus kiitis heaks justiitsminister Urmas Reinsalu ettepaneku kuulutada 25. märts 2019 ühekordselt lipupäevaks, sest tänavu möödub 70 aastat 1949. aastal toimunud...

PRESSITEADE 18.03.2019 21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi. Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794...

21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi

PRESSITEADE 18.03.2019 21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi. Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal!

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 04.02 – 06.03.2019. Avalikule väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: ...

Alutaguse valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 04.02 – 06.03.2019. Avalikule väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad: ...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Mureli tee" ning otsustas vastavalt...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Mureli tee

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Mureli tee" ning otsustas vastavalt...

Alutaguse valla elanikele pakub jäätmejaama teenust Uikala prügila. 2019. aastal on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta  Uikala prügilasse  ära anda järgmiseid kodumajapidamises...

Jäätmejaama teenusest elanikele

Alutaguse valla elanikele pakub jäätmejaama teenust Uikala prügila. 2019. aastal on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta  Uikala prügilasse  ära anda järgmiseid kodumajapidamises...

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Atsalama puhkeala põhiprojekti projekteerimiseks. Hinnapakkumused esitada 28.märts 2019.a (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt e-mailile...

Hinnapäring Alutaguse valla Atsalama puhkeala projekteerimiseks

Alutaguse Vallavalitsus otsib partnerit Atsalama puhkeala põhiprojekti projekteerimiseks. Hinnapakkumused esitada 28.märts 2019.a (hiljemalt kell 14.00) elektrooniliselt e-mailile...

PRESSITEADE Haridus- ja Teadusministeerium 11.03.2019 Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid Juba seitsmendat...

Eestimaa õpib ja tänab

PRESSITEADE Haridus- ja Teadusministeerium 11.03.2019 Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid Juba seitsmendat...

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise....

Karjamaa küla ja Alajõe küla avalike ranna-alade detailplaneeringute koostamise lõpetamine

Alutaguse Vallavolikogu otsustas lõpetada Karjamaa küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu ning Alajõe küla avaliku ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise....

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega...

Jõekääru kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Rannapungerja külas asuvate Poolsaare, Kõnnumaa ja Jõekääru maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu Jõekääru maaüksuse osas. Vastuvõtmise otsusega...

Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna...

MEELDETULETUS HOONE KASUTUSLOA TAOTLEMISE KOHTA

Tuletame meelde, et vastavalt Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele, peavad kohalikud omavalitsused 1.jaanuariks 2020 korrastama ehitisregistri andmeid ja kandma sinna...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu järve ja Kaidma küla piirkonnas ajavahemikus 12.03 kuni 14.03  ja 19.03 kuni...

Riigikaitselised õppused

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu järve ja Kaidma küla piirkonnas ajavahemikus 12.03 kuni 14.03  ja 19.03 kuni...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu...

Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu Kesktee 27 kinnistu...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 10