Hankekord ja hankeplaan

Alutaguse valla hankekord jõustus 19.02.2018. 

Hankekorraga saab tutvuda SIIN.

Alutaguse valla 2018.-2020. aasta hankeplaani kinnitamise ja muutmise korraldused on leitavad allpool.

Riigihanked on avalikustatud riigihangete registris

2018 

Hankeplaani kinnitamine (257), 257 lisa 1

Hankeplaani muutmine (308), 308 lisa 1

Hankeplaani muutmine (257), 257 lisa 1

2019

Hankeplaani kinnitamine (94), 94 lisa 1

Hankeplaani muutmine (182), 182 lisa 1

Hankeplaani täiendamine (254), 254 lisa 1

Hankeplaani täiendamine (279), 279 lisa 1

2020

Hankeplaani kinnitamine (157), 157 lisa 1

Hankeplaani täiendamine (601)  601 lisa 1