Nõustamine

 

IDA-VIRUMAA LASTE JA NOORUKITE VAIMSE TERVISE KESKUS

Vaimse tervise kabineti meeskond on abiks nõustamisel kui on tegemist kriisi, stressi või muude raskustega, mis igaühel võivad elus ette tulla. Loe täpsemalt siit

 

LASTEABI

infotelefon 116 111 

www.lasteabi.ee

Videoklipp

Facebookilehekülg: www.facebook.com/lasteabi

 

OHVRIABI JA LEPITUSKESKUS

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

 

IDA-VIRU NÕUSTAMISKESKUS

www.corrigo.ee

 

VAJALIKUD TELEFONID:

112 Härirekeskus

1220 PEREARSTI NÕUANNE (24 t)

1599 LASTEHAIGLA "Lastearst kuuleb" (24t)

126 (eesti keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI. Vältimatu psühholoogiline abi iga päev 17.00-03.00.

127 (vene keeles) USALDUSTELEFON. OHVRIABI. Vältimatu psühholoogiline abi. iga päev 19.00-23.00

6466666 NOORTE NÕUANDE TELEFON

8002008 RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE 

16363 HAIGEKASSA INFO

16106 SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI JA PENSIONIAMETI INFO

3311133 IDA-VIRU KESKHAIGLA REGISTRATUUR http://registratuur.ivkh.ee

6551666 Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse tugiteenuste infotelefon (alates 01.03.2018).

Tööajad:  E, T, N, R kell 10-17 ja K kell 14-21

Nõustamist on võimalik saada ka e-posti teel: asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee