Alajõe piirkonnas üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

19.03.18

Käesoleva korra eesmärk on Alajõe valla looduse eripära ja väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitsmine. Korraga kehtestatakse Alajõe valla haldusterritooriumi tiheasustusalal üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, raiumiseks loa andmise tingimused ja kord.

Täpsem info SIIT.

Toimetaja: MARTIN MILLER

Iisaku piirkonnas puude raiumiseks loa andmise kord

19.03.18

Puude raiumiseks loa andmise kord reguleerib Iisaku valla haldusterritooriumil tiheasustusalal, detailplaneeringuga kohustuslikul alal ja miljööväärtuslikul alal puude (v.a. viljapuude) raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused.

Täpsem info SIIT.

Toimetaja: MARTIN MILLER