Jäätmejaam

09.10.18

Alates oktoobrikuust on Alutaguse valla elanikel võimalus tasuta Uikala prügilasse ära anda järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); puit (20 01 38); tekstiil (20 01 10, 20 01 11); suurjäätmed (20 03 07).

Prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00 – 17.00. Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning äraantavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid).

Автор: MARTIN MILLER