Kodanikukaitse

Kodanikukaitse on süsteem, mille abil riik korraldab oma territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes olukordades ning valmistab ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone ette erakorralistes oludes tegutsemiseks.

 

HÄDAABI 112

Politsei- ja Piirivalveameti kodulehekülg

 

Alutaguse valda teenindab Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo Jõhvi politseiosakonna Iisaku konstaablijaoskond.

Vilkuri 1

Iisaku alevik

41101 Ida-Virumaa

Tel. 337 2144

 

TÄHTSAMAD TELEFONID

112  Hädaabi (politsei, päästeteenistus, tuletõrje, kiirabi, vetelpääste, gaasiavarii)

1524 Päästeala infotelefon

 

1888 Autoabi

126 Usaldustelefon (E-P 19.00-24.00)

1777 ID-kaardi ABILIIN

 

1313 Keskkonnainspektsioon

 

1220 Perearsti nõuandetelefon

 

1343 Eesti-Energia rikketelefon

 

1510 Maanteeinfokeskus

 

16662 Mürgistusteabeliin

 

1330 Tarbijakaitse

 

612 300 Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon (dokumendid, tähelepanekud liikluses, riigilõivud, kontaktid, trahvid, teenused ja kampaaniad)

116 111 Lasteabi

Lastekaitseseaduse kohaselt on abivajavast lapsest kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest viivitamata valla lastekaitsespetsialistile või lasteabi telefonile