Alutaguse Vallavalitsuse teenistujate 2019. a puhkused

Nimi

Ametinimetus

Puhkuseperioodi

algus ja lõpp

Sirje Allikmaa

 

Maakorraldaja

13.05.2019- 26.05.2019

01.07.2019- 21.07.2019

13.08.2019- 19.08.2019

09.09.2019- 15.09.2019

14.10.2019- 20.10.2019

Jaanus Altoja

 

IT spetsialist

22.04.2019- 28.04.2019

12.08.2019- 31.08.2019

Maike Altoja

 

Raamatupidaja

22.04.2019- 28.04.2019

15.08.2019- 29.08.2019

21.10.2019- 27.10.2019

18.11.2019- 24.11.2019

Piret Anvelt

 

Arendusspetsialist

22.04.2019- 05.05.2019

08.07.2019- 28.07.2019

26.08.2019- 01.09.2019

Tairi Hütt

 

Andmekaitsespetsialist

29.04.2019- 19.05.2019

29.07.2019- 24.08.2019

Zlata Hollat

 

Lastekaitsetöötaja

15.07.2019- 04.08.2019

14.10.2019- 27.10.2019

17.12.2019- 23.12.2019

Katrin Junolainen

 

Sekretär-registripidaja

13.05.2019- 16.05.2019

25.06.2019- 15.07.2019

07.08.2019- 18.08.2019

Timo Juursalu

 

Spordispetsialist

22.07.2019- 28.07.2019

19.08.2019- 02.09.2019

25.11.2019- 08.12.2019

Priit Kihlefeldt

 

Hariduse infotehnoloog

13.05.2019- 26.05.2019

10.06.2019- 16.06.2019

01.07.2019- 07.07.2019

Evi Kruzman

 

Sotsiaaltööjuht

30.04.2019- 12.05.2019

06.06.2019- 20.06.2019

02.09.2019- 15.09.2019

Heidi Kruut

 

Registritöötaja

29.04.2019- 30.04.2019

07.08.2019- 29.08.2019

Oleg Kuznetsov

 

Abivallavanem

06.05.2019- 19.05.2019

26.08.2019- 08.09.2019

23.10.2019- 28.10.2019

Julia Lehtla

 

Lastekaitsetöötaja

20.05.2019- 26.05.2019

01.07.2019- 14.07.2019

05.08.2019- 18.08.2019

Aare Lehtpuu

 

Järelevalvespetsialist

11.04.2019- 17.04.2019

20.05.2019- 02.06.2019

01.07.2019- 14.07.2019

12.08.2019- 25.08.2019

Rein Merirand

 

Majandusjuht

14.10.2019- 17.11.2019

Martin Miller

Keskkonnaspetsialist

18.03.2019- 24.03.2019

08.07.2019- 28.07.2019

14.10.2019- 27.10.2019

Aita Murdsalu

 

Sotsiaaltöötaja

20.05.2019- 30.05.2019

25.06.2019- 14.07.2019

Tiiu Puu

 

Ehitisregistrispetsialist

25.06.2019- 01.07.2019

22.07.2019- 11.08.2019

11.11.2019- 17.11.2019

 

Luule Salla

 

Finantsjuht

27.05.2019- 10.06.2019

22.07.2019- 04.08.2019

Merike Sillat Pearaamatupidaja

17.06.2019- 02.07.2019

12.08.2019- 02.09.2019

Kairi Soomer

Abivallavanem

16.08.2019- 31.08.2019

                  09.12.2019- 31.12.2019

Heli Šmigelskene

Sotsiaaltöötaja

17.06.2019- 30.06.2019

06.08.2019- 18.08.2019

                 02.09.2019- 15.09.2019

Inna Zahhalina

Sotsiaaltöötaja

15.07.2019- 28.07.2019

19.08.2019- 25.08.2019

23.09.2019- 06.10.2019

Liina Talistu

Geoinfospetsialist

20.05.2019- 31.05.2019

01.06.2019- 02.06.2019

25.06.2019- 30.06.2019

29.07.2019- 04.08.2019

Lehti Targijainen

Vallasekretär

22.04.2019- 28.04.2019

17.06.2019- 07.07.2019

22.07.2019- 28.07.2019

26.08.2019- 08.09.2019

Lia Teeväli

Vallasekretäri abi                   08.07.2019- 11.08.2019

Meelis Tinno

Korrakaitsespetsialist                   29.07.2019- 02.09.2019
Tauno Võhmar Vallavanem

07.08.2019- 14.08.2019

11.09.2019- 29.09.2019 (asendab abivallavanem Kairi Soomer)