Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 349 Remniku küla Kuusiku (13001:001:0279) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha ja piir on...

Remniku küla Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 349 Remniku küla Kuusiku (13001:001:0279) kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,9 ha ja piir on...

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu . Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3,...

Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 18.07.2019 korraldusega nr 348 Remniku küla Allika tee suvilapiirkonna detailplaneeringu . Planeeringuala hõlmab Allika tee 1, Allika tee 2, Allika tee 3,...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut...

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 18.07.2019 korraldusega nr 350 Smolnitsa kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tamme tn 2a (12201:001:1157) kinnistut...

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2. ...

PAK avab septembris 2019 aasta taotlusvooru

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2019. aasta rakenduskava meetmetele M1 ja M2. ...

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma elukoha juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks! Siseministeerium...

Postkastide paigaldamise vajalikkusest

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma elukoha juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks! Siseministeerium...

Liikluse sulgemise asukoht: põhimaantee nr.3 Jõhvi-Tartu-Valga km 27,38 ja kõrvalmaantee nr.13150 Jõuga-Raudi km 0,00 ristmiku sulgemise kooskõlastamise taotlusega põhimaantee...

Liikluse ajutine sulgemine

Liikluse sulgemise asukoht: põhimaantee nr.3 Jõhvi-Tartu-Valga km 27,38 ja kõrvalmaantee nr.13150 Jõuga-Raudi km 0,00 ristmiku sulgemise kooskõlastamise taotlusega põhimaantee...

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine...

Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste...

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus...

Puhkemaja (Liivaluite, Alajõe küla) projekteerimistingimuste avatud menetlus

Ait Projekt OÜ ja osaühing Valsid on esitanud projekteerimistingimuste taotluse kahe puhkemaja projekteerimiseks asukohaga Liivaluite Alajõe küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond (katastritunnus...

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust...

Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis 27.06.2019 otsusega nr 194 vastu Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades ajavahemikes 15.07.2019 kuni 19.07.2019, 22.07.2019...

Viru jalaväepataljoni õppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades ajavahemikes 15.07.2019 kuni 19.07.2019, 22.07.2019...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-ameti enampakkumine põllumaade kasutusse andmiseks

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Perearst Igor Kraft on andnud teada, et alates 01. augustist 2019 lõpetatakse perearsti vastuvõtt Tudulinnas järgmistel põhjustel: 1. Töömahu vähenemine, s. h:    a) seoses kooli...

Tudulinnas lõpetatakse perearsti vastuvõtt alates 1. augustist 2019. a

Perearst Igor Kraft on andnud teada, et alates 01. augustist 2019 lõpetatakse perearsti vastuvõtt Tudulinnas järgmistel põhjustel: 1. Töömahu vähenemine, s. h:    a) seoses kooli...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 27.06.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt...

Koha-aadressi määramise eelnõu avalikustamine (Ankru)

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 27.06.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Ankru tee" ning otsustas vastavalt...

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019 1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks

SISEMINISTEERIUM 20.06.2019 1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku...

  Alutaguse Vallavalitsus müüb Tudulinna külas eelläbirääkimistega pakkumise korras  aadressil Pikk tn 29 asuvat hoonestatud katastriüksust 81501:005:0267 sihtotstarbega...

Tudulinna külas müügil kinnistud

  Alutaguse Vallavalitsus müüb Tudulinna külas eelläbirääkimistega pakkumise korras  aadressil Pikk tn 29 asuvat hoonestatud katastriüksust 81501:005:0267 sihtotstarbega...

SA Erametsakeskus teade 18.06.2019 Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu,...

SA Erametsakeskus teade kohalikele metsaomanikele

SA Erametsakeskus teade 18.06.2019 Metsaühistud ootavad uuendamistoetuse soovijatelt infot enne jaanipäeva Metsaomanikel tasub metsa uuendamise toetust küsida metsaühistu kaudu,...

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja...

Esitage kandidaate konkursile Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2019

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala...

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pootsiku küla Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) katastriüksust. Planeeringuala...

  2019 aasta sügisest Tudulinna Kool enam ei tegutse. Palume kõiki huvilisi tulla ühisele arutelule 21.06 kell 16.00 koolimajja, et arutada koos majja planeeritavaid tegevusi. ...

Teade

  2019 aasta sügisest Tudulinna Kool enam ei tegutse. Palume kõiki huvilisi tulla ühisele arutelule 21.06 kell 16.00 koolimajja, et arutada koos majja planeeritavaid tegevusi. ...

Kiikla küla keskuses asuval Puhkeala mänguväljakul hakkavad alates 12.06.2019 uue mänguväljaku ehitustööd. Olemasoleva mänguväljaku osad elemendid lammutatakse. Mänguväljak valmib juuli teiseks...

TEADE - ehitustööd Kiikla küla mänguväljaku

Kiikla küla keskuses asuval Puhkeala mänguväljakul hakkavad alates 12.06.2019 uue mänguväljaku ehitustööd. Olemasoleva mänguväljaku osad elemendid lammutatakse. Mänguväljak valmib juuli teiseks...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu...

Kuru küla Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 183 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi...

Kuru küla Mikidina kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30. mai 2019 otsusega nr 184 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 otsusega nr 31 kehtestatud Mikidina kinnistu detailplaneeringu Kala tee 12 krundi...

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m 2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja...

Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Smolnitsa küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 649 m 2 ning see hõlmab Tamme tee 2a (12201:001:1157) ja...

Aasta küla 2019 rahva lemmiku hääletus on 3. juuni südaööst avatud. Hääli on võimalik anda 14. juunini kuni kella 23.59. Alutaguse vallast kandideerib Kiikla küla. Oma hääle saad anda...

Aasta küla hääletus

Aasta küla 2019 rahva lemmiku hääletus on 3. juuni südaööst avatud. Hääli on võimalik anda 14. juunini kuni kella 23.59. Alutaguse vallast kandideerib Kiikla küla. Oma hääle saad anda...

Bussiliini nr 113 uus sõiduplaan kehtib alates 17.06.2019. Täpsustatud on Iisaku ja Jõhvi vaheliste peatuste sõiduaegu. Sõiduplaan on leitav seotud failidest.

Muutub bussiliini nr 113 graafik

Bussiliini nr 113 uus sõiduplaan kehtib alates 17.06.2019. Täpsustatud on Iisaku ja Jõhvi vaheliste peatuste sõiduaegu. Sõiduplaan on leitav seotud failidest.

Hankija eesmärgiks on rajada Illuka mõisa pargi kõrvale Illuka kooli juurde, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja vaba aja veetmise ala, mis vastab erinevate huvi- ja vanusegruppide...

Hinnapäring Illuka mõisa mänguväljaku rajamiseks

Hankija eesmärgiks on rajada Illuka mõisa pargi kõrvale Illuka kooli juurde, ühe suure mänguelemendiga kujundatud mängu- ja vaba aja veetmise ala, mis vastab erinevate huvi- ja vanusegruppide...

Alutaguse Vallavolikogu 30. mai 2019. a istungil võeti vastu otsus nr 189 Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise kohta .

Alutaguse Vallavolikogu muutis ühinemislepingut

Alutaguse Vallavolikogu 30. mai 2019. a istungil võeti vastu otsus nr 189 Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muutmise kohta .

Показывается результатов: 1 - 30 из 336.
Предметов на странице 30
из 12