Järgmised valimised:

26.mai 2019 Euroopa Parlamendi valimised

Hääletamisviisid

Alutaguse vallas on Euroopa Parlamendi valimisteks moodustatud kolm jaoskonnakomisjoni. vt Valimisjaoskonnad

Valimisjaoskondade piiridega on võimalik tutvuda valimiste kaardirakenduses, mis on leitav aadressilt https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Euroopa Parlamendi valimisteks on Alutaguse valla territooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid asuvad:

1) eelhääletamise esimesel päeval (esmaspäeval 20.mail 2019. a) Alajõe raamatukogus aadressil Valla tn 8, Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond; 

2) eelhääletamise teisel päeval (teisipäeval 21. mail 2019. a) Tudulinna raamatukogus aadressil Kooli tn 4, Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond; 

3) eelhääletamise kolmandal päeval (kolmapäeval 22. mail 2019. a) ja valimispäeval (26. mail 2019. a) Alutaguse vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. 

Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik valimisjaoskonnad.

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Alutaguse valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

03.03.2019 Riigikogu valimised

Alutaguse vallas on riigikogu valimisteks moodustatud kolm jaoskonnakomisjoni. vt Valimisjaoskonnad

Võrreldes 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistega on tänavustel Riigikogu valimistel ja ka mais toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel valimisjaoskondi vähem ja valimisjaoskondade piiride osas on toimunud muudatused. Samuti on toimunud muudatused valimisjaoskondade asukohtades.

Valimisjaoskondade piiridega on võimalik tutvuda valimiste kaardirakenduses, mis on leitav aadressilt https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Riigikogu valimisteks on Alutaguse valla territooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumid asuvad:

1) eelhääletamise esimesel päeval (esmaspäeval 25. veebruaril 2019. a) Alajõe raamatukogus aadressil Valla tn 8, Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond; 

2) eelhääletamise teisel päeval (teisipäeval 26. veebruaril 2019. a) Tudulinna raamatukogus aadressil Kooli tn 4, Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond; 

3) eelhääletamise kolmandal päeval (kolmapäeval 27. veebruaril 2019. a) ja valimispäeval (03. märtsil 2019. a) Alutaguse vallamajas aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Illuka teenuskeskuses aadressil Valla, Illuka küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. 

Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Mäetaguse teenuskeskuses aadressil Pargi tn 5, Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist kõik valimisjaoskonnad.

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Alutaguse valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 3.

Erisused võrreldes eelmiste valimistega:

  • Ühinemiseelse Illuka valla haldusterritooriumil oli kaks valimisjaoskonda, nüüd on üks jaoskond, mis asub Illuka teenuskeskuses.
  • Ühinemiseelse Alajõe valla haldusterritooriumil oli üks valimisjaoskond, nüüd seda jaoskonda ei ole. Alajõe piirkonna inimesed saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille asukoht eelhääletamise esimesel päeval, s.o esmaspäeval 25. veebruaril 2019. a on Alajõe külas Alajõe raamatukogus  ja valimispäeval 3. märtsil 2019. a Iisakus Alutaguse vallamajas.
  • Ühinemiseelse Tudulinna valla haldusterritooriumil oli üks valimisjaoskond, nüüd seda jaoskonda ei ole. Tudulinna piirkonna inimesed saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1, mille asukoht eelhääletamise teisel päeval, s.o teisipäeval 26. veebruaril 2019. a on Tudulinna alevikus Tudulinna raamatukogus ja valimispäeval 3. märtsil 2019. a Iisakus Alutaguse vallamajas.
  • Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruumide asukohad on eelhääletamise päevadel erinevad. Kui toimub hääletamine Alajõel ja Tudulinnas, siis Iisakus hääletada ei saa. Iisakus saab hääletada ainult kolmandal eelhääletamise päeval, s.o kolmapäeval 27. veebruaril ja valimispäeval 3. märtsil 2019. a.
  • Mäetaguse piirkonna inimestele muudatusi seoses valimistega ei ole.

 

***

Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.

Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse kodanikuportaalis määratud (edasi suunatud) elektronposti aadressile. Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei saadeta.

 Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamist korraldatakse valimisjaoskonna territooriumil asuvas valija eluruumis. Kodus hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijatele, kes viibivad selle valimisjaoskonna piirides asuvas haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamiseks peate esitama elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Näiteks:

* terviseseisund;

* kõrge iga;

* rasked teeolud;

* transpordivõimaluste puudumine.

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse vallavalitsuse või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Vallavalitsusele saab taotluse esitada ka valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse. 

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1. valija nime;

2. valija isikukoodi;

3. valija aadressi;

4. valija sidevahendi numbrit;

5. kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta.

Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.

Kui Te olete taotlenud kodus hääletamist, kuid lähete ise hääletamisruumi hääletama ajal kui jaoskonnakomisjoni liikmed läksid korraldama kodus hääletamist, ei lubata Teil hääletada enne jaoskonnakomisjoni liikmete tagasitulekut.

E-hääletamine

2019. a Riigikogu valimistel algab elektrooniline hääletamine 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.

Valijarakendused avaldatakse vahetult enne e-hääletamise algust 21. veebruaril.

E-hääletamise etapid leiad SIIT

***

HÄÄLETAMISSEDELITE ÜLELUGEMINE

Valla valimiskomisjon 04.03.2019.a. algusega kell 10.00 teostab hääletamissedeleite ülelugemist aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa.