ALUTAGUSE VALLAVALITSUS AVALIKUSTAB

Alutaguse valla arengukava 2018-2030 eelnõu avalik väljapanek toimub 23.04.-14.05.2018.

Arengukava eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel, valla teenuskeskustes ja raamatukogudes.

Ettepanekuid arengukava eelnõusse võivad esitada kõik huvitatud isikud.

Ettepanekuid saab esitada 23.04.-14.05.2018 aadressil info@alutagusevald.ee või paberkandjal valla teenuskeskustes ja raamatukogudes.

Avalik arutelu toimub 9.05.2018 algusega kell 17.00 Iisaku rahvamajas.