Sport Alutaguse vallas

Alates 15.10.2018 töötab Alutaguse vallas spordispetsialist Timo Juursalu.

Telefon: 56722666

e-post: timo.juursalu@alutagusevald.ee

 

Eesti spordiregistrist leiate andmeid meie valla spordiobjektide, treenerite ja spordiorganisatsioonide andmed ning statistika.

Sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas  reguleerib toetuse eraldamist sporditegevuseks, mis toimub Alutaguse vallas või teistes omavalitsustes ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist olnud Alutaguse vald.

Sporditegevuse toetuse taotluse ja aruande vormid leiate seotud failidest. Toetuse esitamise tähtaeg 01.11.2018.