30.01.18

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest § 141 (44) tulenevalt on haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavad nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste arengukavadest.

Alajõe valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020

30.01.18

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi: ÜVVKS) § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava töö eesmärgiks on anda lühiülevaade Alajõe valla poolt hooldada olevate veevarustuse ja kanalisatsiooniobjektide praegusest seisukorrast ning koostada investeerimisprogrammide prioriteetnimekiri.

Alajõe valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2008-2020 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Iisaku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028

30.01.18

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi: ÜVVKS) § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on Iisaku valla keskkonnaseisundi ja kogu valla elanikkonna heaolu parandamine, tarbijate varustamine kvaliteetse joogiveega ja tekkiva reovee ärajuhtimine ning puhastamine.

Iisaku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Illuka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2019

30.01.18

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi: ÜVVKS) § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on Illuka valla keskkonnaseisundi ja kogu valla elanikkonna heaolu parandamine, tarbijate varustamine kvaliteetse joogiveega ja tekkiva reovee ärajuhtimine ning puhastamine.

Illuka valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA

Mäetaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028

31.10.19

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi: ÜVVKS) § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava eesmärgiks on Mäetaguse valla keskkonnaseisundi ja kogu valla elanikkonna heaolu parandamine, tarbijate varustamine kvaliteetse joogiveega ja tekkiva reovee ärajuhtimine ning puhastamine.

Mäetaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: MARTIN MILLER

Tudulinna valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava

30.01.18

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi: ÜVVKS) § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. Vastavalt ÜVVKS § 4 lg 2 koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava töö eesmärgiks on anda lühiülevaade Tudulinna valla vee-ettevõtte Tudulinna Kommunaal OÜ hooldada olevate veevarustuse ja kanalisastsiooniobjektide praegusest seisukorrast ning koostada investeerimisprogrammid ning selle baasil koostada investeeringute kava 12 aastaks aastani 2019.

Tudulinna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2007-2019 saab tutvuda SIIT.

Toimetaja: JAANUS ALTOJA