Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus soovib ruumilise lahenduse kaudu luua Vasknarva külakeskusest kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades...

Hinnapäring Alutaguse valla Vasknarva külakeskuse kujundusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus soovib ruumilise lahenduse kaudu luua Vasknarva külakeskusest kaasaegne ja ühtse kujunduskeelega terviklik keskkond, tugevdades seeläbi lokaalset identiteeti, parandades...

Alajõe Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 127 algatati Alajõe küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri,...

Alajõe kergliiklustee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Alajõe Vallavalitsuse 06.09.2017 korraldusega nr 127 algatati Alajõe küla kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmab munitsipaalomandis olevaid Piiri,...

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse a valik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku...

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus teavitab, et Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu eskiislahenduse a valik väljapanek toimub 06.03-04.04.2019 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku...

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks, ettepanekud kuni 10.03.2019

Alutaguse Vallavolikogu võttis 31.01.2019. a vastu otsuse nr 136 „Asustusjaotuse muutmise algatamine", millega algatati asustusüksuse liigi muutmine Tudulinna alevikust Tudulinna külaks. ...

Maksu- ja Tolliamet saadab maaomanikele maksuteateid, kus maamaksu summa võib olla suurem võrreldes 2018. aastaga. Maamaksu suurenemine on seotud kõlviku piiride muutumisega seoses...

Maakatastri andmeid saab võrrelda Maa-ameti kodulehel

Maksu- ja Tolliamet saadab maaomanikele maksuteateid, kus maamaksu summa võib olla suurem võrreldes 2018. aastaga. Maamaksu suurenemine on seotud kõlviku piiride muutumisega seoses...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut...

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 14.02.2019 korraldusega nr 60 Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Toominga (49801:001:0749) kinnistut...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 5056 m 2 ning see hõlmab Männi...

Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 143 Karjamaa küla Männi kinnistu maa-ala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 5056 m 2 ning see hõlmab Männi...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab...

Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 31.01.2019 otsusega nr 142 Alajõe küla Mureli kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,18 ha ning see hõlmab...

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja...

Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja...

13. veebruaril koguneb  Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp. Ootame huvilisi 14:00 Iisaku looduskeskuses, aadressil: Aia 10, Iisaku Teemaks: ...

13. veebruaril koguneb Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp

13. veebruaril koguneb  Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp. Ootame huvilisi 14:00 Iisaku looduskeskuses, aadressil: Aia 10, Iisaku Teemaks: ...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 14.02 kuni 15.02.2019. aastal. ...

Riigikaitseline õppus Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 14.02 kuni 15.02.2019. aastal. ...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi teabekeskusega korraldavad 26.veebruaril 2019 Vaba Lava Narva teatrikeskuses Ida-Viru...

Ida-Viru strateegiapäev 26. veebruaril Vaba Lava Narva teatrikeskuses

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi teabekeskusega korraldavad 26.veebruaril 2019 Vaba Lava Narva teatrikeskuses Ida-Viru...

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas...

Korraldatud jäätmevedu Alutaguse vallas alates 01.04.2019

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades ajavahemikus 12.veebruarist kuni 15.veebruarini 2019....

Viru jalaväepataljoni õppus Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades ajavahemikus 12.veebruarist kuni 15.veebruarini 2019....

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

Maa-amet uuendas riiklikes registrites maaga seotud andmeid

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

Uuest aastast muutus õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas . Juhime lastevanemate tähelepanu asjaolule, et muudatustega kaasnes ka uus avalduse...

Õpilaste sõidupiletite hüvitamise korra muudatus

Uuest aastast muutus õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas . Juhime lastevanemate tähelepanu asjaolule, et muudatustega kaasnes ka uus avalduse...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 04.02 kuni 06.02.2019. aastal. Harjutuse...

Riigikaitseline taktikaõppus Varesmetsa küla piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 04.02 kuni 06.02.2019. aastal. Harjutuse...

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi...

Muinsuskaitseamet toetab taluarhitektuuri

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi...

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 24. jaanuar 2019 Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks. Eesti...

EVEL pressiteade

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 24. jaanuar 2019 Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks. Eesti...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal!

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Rahvakultuuri Keskus jagab sellest aastast maakondlike rahvakultuurisündmuste toetusi, Virumaa Pärimuskultuuri programmi toetusi, Hasartmängumaksu toetusi. Toetusprogrammide ülesanne on eri...

INFOPÄEVA KUTSE

Rahvakultuuri Keskus jagab sellest aastast maakondlike rahvakultuurisündmuste toetusi, Virumaa Pärimuskultuuri programmi toetusi, Hasartmängumaksu toetusi. Toetusprogrammide ülesanne on eri...

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad või elanud noored....

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad või elanud noored....

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 23.01 kuni 24.01.2019. aastal. ...

Viru jalaväepataljoni taktikaõppused Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 23.01 kuni 24.01.2019. aastal. ...

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja...

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja...

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu leidmaks partner Alutaguse vallas Iisaku alevikus ja Tärivere külas jalgteede ning Iisaku alevikus kahe bussipeatuse ehitusprojektide...

Hinnapäring Iisaku aleviku ja Tärivere jalgteede ning Iisaku bussipeatuste ehitusprojektide koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu leidmaks partner Alutaguse vallas Iisaku alevikus ja Tärivere külas jalgteede ning Iisaku alevikus kahe bussipeatuse ehitusprojektide...

Ida-Viru maakonna teenetemärk on maakonna kõrgeim autasu, mida annab välja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit neile, kellel on eriti silmapaistvaid isiklikke teeneid Ida-Viru maakonna ees....

IVOL ootab taotlusi maakonna teenetemärgi andmiseks

Ida-Viru maakonna teenetemärk on maakonna kõrgeim autasu, mida annab välja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit neile, kellel on eriti silmapaistvaid isiklikke teeneid Ida-Viru maakonna ees....

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit TEADE 10.01.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja ajaleht Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018 Aasta Tegija...

IVOL, IVEK ja Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit TEADE 10.01.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja ajaleht Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018 Aasta Tegija...

26. jaanuaril 2019 Pärnus, Strand hotelli konverentsikeskuses. https://kodukant.ee/sundmused/ule-eestiline-kulavanemate-foorum/

Üle-eestiline külavanemate foorum

26. jaanuaril 2019 Pärnus, Strand hotelli konverentsikeskuses. https://kodukant.ee/sundmused/ule-eestiline-kulavanemate-foorum/

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 24.01-23.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla....

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 24.01-23.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla....

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja...

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamise üleskutse

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 9