Uudised ja teated

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019 otsusega nr 168 algatamata Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk on Silla tee 38 kinnistu maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone ehitamiseks. Tuginedes KSH eelhinnangule ning Keskkonnaameti ja Rahandusministeeriumi seisukohtadele, ei kaasne planeeringuga keskkonnataluvusvõimet ületavat keskkonnamõju ja KSH läbiviimine ei ole seetõttu vajalik. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Alutaguse Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja ja koostaja on Alutaguse Vallavalitsus (Tartu mnt 56, Iisaku alevik). Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsustega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel  http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3691041.