Uudised ja teated

Viru jalaväepataljoni õppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised taktikaõppused Konsu ja Vasavere küla piirkondades ajavahemikes 15.07.2019 kuni 19.07.2019, 22.07.2019 kuni 26.07.2019 ja 29.07.2019 kuni 02.08.2019. aastal.

Harjutuse korraldamise eest vastutab Viru jalaväepataljoni spetsialist (CIMIC) Jaan Salvan (mobiil 5307 6903)

Õppuse käigus tekitatud kahju avastamisel teavitada koheselt harjutuse eest vastutavat isikut.