Uudised ja teated

« Tagasi

Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 209 Permisküla Võitja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 10,27 ha ning see hõlmab Võitja maaüksust (22901:007:0284). Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse Võitja kinnistu jagamise teel 21 elamumaa, 1 tootmismaa (alajaam), 1 transpordimaa (planeeringualasisene tee) ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt, kuhu on planeeritud elamukrunte teenindav puurkaev, reoveepuhasti ja tuletõrje veevõtukoht.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Illuka valla üldplaneeringut Võitja maaüksuse osas maatulundusmaast osaliselt elamumaaks.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.