Uudised ja teated

« Tagasi

Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.10.2019 otsusega nr 210 Pootsiku küla Törzapi tee detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on ca 0,5 ha ning see hõlmab osaliselt Alajõe metskond 21 kinnistut (22401:003:0800). Planeeritav tee (ca 1,37 km) algab Valetu soo põhjaserval asuvalt teelt kinnistu Alajõe metskond 26 (12201:001:0850) ja lõpeb Alajõe metskond 21 (22401:003:0800) kinnistul asuval teel. Detailplaneeringuga vähendati Imatu oja ehituskeeluvööndit ning anti ehitusõigus Imatu ojale truubi rajamiseks. Detailplaneeringu koostamisest ja elluviimisest huvitatud isik on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.