Uudised ja teated

« Tagasi

Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Alutaguse Vallavolikogu otsustas 29. augusti 2019 otsusega nr 204 lõpetada Remniku küla Hundisaare kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Hundisaare kinnistu detailplaneering algatati Alajõe Vallavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 18 ning planeeringu koostamise eesmärk oli rajada metsa-alale elamurajoon. Detailplaneeringuga kavandati maa-ala jagamist viieks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ja ehitusõiguse määramist. Planeeritava ala suurus oli 3,14 ha.
Detailplaneering jäi kehtestamata, sest üks Hundisaare kinnistu kaasomanikest ei nõustunud detailplaneeringuga. Lähtudes eeltoodust on Alutaguse Vallavalitsus seisukohal, et detailplaneeringut pole võimalik ellu viia.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/3862098.