Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja...

Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 17.01.2019 korraldusega nr 21 Karoli luhale juurdepääsutee ja kanalist ülepääsuks vajaliku silla detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 12,5 ha ja...

13. veebruaril koguneb  Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp. Ootame huvilisi 14:00 Iisaku looduskeskuses, aadressil: Aia 10, Iisaku Teemaks: ...

13. veebruaril koguneb Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp

13. veebruaril koguneb  Alutaguse rahvuspargi külastuskorralduse ja keskkonnahariduse töögrupp. Ootame huvilisi 14:00 Iisaku looduskeskuses, aadressil: Aia 10, Iisaku Teemaks: ...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 14.02 kuni 15.02.2019. aastal. ...

Riigikaitseline õppus Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 14.02 kuni 15.02.2019. aastal. ...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi teabekeskusega korraldavad 26.veebruaril 2019 Vaba Lava Narva teatrikeskuses Ida-Viru...

Ida-Viru strateegiapäev 26. veebruaril Vaba Lava Narva teatrikeskuses

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi teabekeskusega korraldavad 26.veebruaril 2019 Vaba Lava Narva teatrikeskuses Ida-Viru...

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas...

Korraldatud jäätmevedu Alutaguse vallas alates 01.04.2019

Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades ajavahemikus 12.veebruarist kuni 15.veebruarini 2019....

Viru jalaväepataljoni õppus Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Tarakuse ja Puhatu küla piirkondades ajavahemikus 12.veebruarist kuni 15.veebruarini 2019....

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

Maa-amet uuendas riiklikes registrites maaga seotud andmeid

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja...

Uuest aastast muutus õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas . Juhime lastevanemate tähelepanu asjaolule, et muudatustega kaasnes ka uus avalduse...

Õpilaste sõidupiletite hüvitamise korra muudatus

Uuest aastast muutus õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Alutaguse vallas . Juhime lastevanemate tähelepanu asjaolule, et muudatustega kaasnes ka uus avalduse...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 04.02 kuni 06.02.2019. aastal. Harjutuse...

Riigikaitseline taktikaõppus Varesmetsa küla piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 04.02 kuni 06.02.2019. aastal. Harjutuse...

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi...

Muinsuskaitseamet toetab taluarhitektuuri

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi...

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 24. jaanuar 2019 Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks. Eesti...

EVEL pressiteade

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 24. jaanuar 2019 Inimesed peavad jätkuvalt ennast jäätmekäitlejaks registreerima, kui soovivad kasutada jäätmeid oma tarbeks. Eesti...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Krundid elamu ehitamiseks Pargitaguse detailplaneeringu alal!

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse võõrandamiseks Mäetaguse alevikus Pargitaguse tänavaga piirnevatele elamukruntidele  ja ootab...

Rahvakultuuri Keskus jagab sellest aastast maakondlike rahvakultuurisündmuste toetusi, Virumaa Pärimuskultuuri programmi toetusi, Hasartmängumaksu toetusi. Toetusprogrammide ülesanne on eri...

INFOPÄEVA KUTSE

Rahvakultuuri Keskus jagab sellest aastast maakondlike rahvakultuurisündmuste toetusi, Virumaa Pärimuskultuuri programmi toetusi, Hasartmängumaksu toetusi. Toetusprogrammide ülesanne on eri...

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad või elanud noored....

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad või elanud noored....

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 23.01 kuni 24.01.2019. aastal. ...

Viru jalaväepataljoni taktikaõppused Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaidma küla ja Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 23.01 kuni 24.01.2019. aastal. ...

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja...

Alutaguse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Alutaguse Vallavalitsus annab teada Alutaguse valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Üldplaneeringu ja...

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu leidmaks partner Alutaguse vallas Iisaku alevikus ja Tärivere külas jalgteede ning Iisaku alevikus kahe bussipeatuse ehitusprojektide...

Hinnapäring Iisaku aleviku ja Tärivere jalgteede ning Iisaku bussipeatuste ehitusprojektide koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus (hankija) esitab hinnapäringu leidmaks partner Alutaguse vallas Iisaku alevikus ja Tärivere külas jalgteede ning Iisaku alevikus kahe bussipeatuse ehitusprojektide...

Ida-Viru maakonna teenetemärk on maakonna kõrgeim autasu, mida annab välja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit neile, kellel on eriti silmapaistvaid isiklikke teeneid Ida-Viru maakonna ees....

IVOL ootab taotlusi maakonna teenetemärgi andmiseks

Ida-Viru maakonna teenetemärk on maakonna kõrgeim autasu, mida annab välja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit neile, kellel on eriti silmapaistvaid isiklikke teeneid Ida-Viru maakonna ees....

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit TEADE 10.01.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja ajaleht Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018 Aasta Tegija...

IVOL, IVEK ja Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit TEADE 10.01.2019 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja ajaleht Põhjarannik kuulutavad välja konkursi Aasta Tegija 2018 Aasta Tegija...

26. jaanuaril 2019 Pärnus, Strand hotelli konverentsikeskuses. https://kodukant.ee/sundmused/ule-eestiline-kulavanemate-foorum/

Üle-eestiline külavanemate foorum

26. jaanuaril 2019 Pärnus, Strand hotelli konverentsikeskuses. https://kodukant.ee/sundmused/ule-eestiline-kulavanemate-foorum/

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 24.01-23.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla....

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 24.01-23.02.2019 Alutaguse Vallavalitsuse Alajõe teenuskeskuses aadressil Valla tn 8, Alajõe küla....

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja...

Siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamise üleskutse

Ootame taas teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks. Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad ja...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 14.01 kuni 18.01.2019. aastal. Harjutuse...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Varesmetsa küla piirkonnas ajavahemikus 14.01 kuni 18.01.2019. aastal. Harjutuse...

 Üldtelefon 3366932. Alutaguse Haldus OÜ lumetõrje piirkonnad ja kontaktandmed. 

Lumetõrje piirkonnad ja kontaktnumbrid

 Üldtelefon 3366932. Alutaguse Haldus OÜ lumetõrje piirkonnad ja kontaktandmed. 

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.  Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning see hõlmab Toominga...

Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis vastu Mäetaguse aleviku Toominga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.  Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning see hõlmab Toominga...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 20. detsembri 2018 otsusega nr 120 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 17. mai 2006 otsusega 31 kehtestatud Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute...

Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 20. detsembri 2018 otsusega nr 120 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 17. mai 2006 otsusega 31 kehtestatud Katase küla Kuusiku ja Kuusiku 16 kinnistute...

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad: Teisipäeval, 8. jaanuaril 2019 kell 15.00-17.00 Alajõe teenuskeskuses ...

Üldplaneeringu avatud töökoosolekud Alajõel, Mäetagusel ja Illukal

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad: Teisipäeval, 8. jaanuaril 2019 kell 15.00-17.00 Alajõe teenuskeskuses ...

Alutaguse Vallavalitsuse Iisaku vallamaja ja Mäetaguse teenuskeskus on avatud 31.12.2018. a  ja 02.01.2019. a kell 8.00-12.00. Illuka teenuskeskus 31.12.2018 suletud ja 02.01.2019. a...

Teade

Alutaguse Vallavalitsuse Iisaku vallamaja ja Mäetaguse teenuskeskus on avatud 31.12.2018. a  ja 02.01.2019. a kell 8.00-12.00. Illuka teenuskeskus 31.12.2018 suletud ja 02.01.2019. a...

Vana aasta ärasaatmine ja uue aasta tervitamine ilutulestikuga on kohe-kohe käes. Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet kutsuvad kõiki üles mõtlema sellega seotud...

Ilutulestiku tegemisel ära unusta ohutusreegleid!

Vana aasta ärasaatmine ja uue aasta tervitamine ilutulestikuga on kohe-kohe käes. Tehnilise Järelevalve Amet, Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet kutsuvad kõiki üles mõtlema sellega seotud...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate...

Maa-ameti kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist. Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate...

Näitan: 331-360
Elemente lehe kohta 30
of 19