Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul...

Nurga tee 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus teatab, et Alutaguse valla Remniku küla Nurga tee 11 kinnistu detailplaneering võeti vastu Alutaguse Vallavalitsuse 05. märtsi 2018. a korraldusega nr 229 ja on avalikul...

Kaitseliidu Alutaguse malev viib läbi riigikaitselise õppuse Kuremäe piirkonnas RMK Alutaguse metskonna territooriumil  ajavahemikus 09.- 11.03.2018. aastal. Õppuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus

Kaitseliidu Alutaguse malev viib läbi riigikaitselise õppuse Kuremäe piirkonnas RMK Alutaguse metskonna territooriumil  ajavahemikus 09.- 11.03.2018. aastal. Õppuse korraldamise...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselise taktikaõppuse Alutaguse vallas Võrnu-Kiikla-Atsalama piirkonnas ajavahemikus 05.03 kuni 09.03.2018. aastal ...

Riigikaitseline taktikaõppus

Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselise taktikaõppuse Alutaguse vallas Võrnu-Kiikla-Atsalama piirkonnas ajavahemikus 05.03 kuni 09.03.2018. aastal ...

Alutaguse Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiastme arendamise kontseptsiooni välja töötamiseks . Lähteülesanne lisatud seotud failis. Hinnapakkumused Iisaku...

Hinnapäring

Alutaguse Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiastme arendamise kontseptsiooni välja töötamiseks . Lähteülesanne lisatud seotud failis. Hinnapakkumused Iisaku...

Pressiteade  KALAKÜLA Peipsi...

KALAKÜLA Peipsi järvel

Pressiteade  KALAKÜLA Peipsi...

Austatud Alutaguse valla elanikud, ettevõtjad, kolmanda sektori esindajad ning kõik teised, kellele läheb korda piirkonna käekäik! Käesolevaga kutsume teid 7. märtsil kell 17:00-20.00...

Arengukava avalik arutelu

Austatud Alutaguse valla elanikud, ettevõtjad, kolmanda sektori esindajad ning kõik teised, kellele läheb korda piirkonna käekäik! Käesolevaga kutsume teid 7. märtsil kell 17:00-20.00...

28.veebruaril kell 17.00-18.30 toimub Iisaku Rahvamajas Alutaguse rahvuspargi loomist käsitlev avalik arutelu. Kohtumisel osalevad Keskkonnaministeeriumi esindajad. Kohtumispaik: Iisaku...

Kutse Alutaguse rahvuspargi teemalisele avalikule arutelule

28.veebruaril kell 17.00-18.30 toimub Iisaku Rahvamajas Alutaguse rahvuspargi loomist käsitlev avalik arutelu. Kohtumisel osalevad Keskkonnaministeeriumi esindajad. Kohtumispaik: Iisaku...

MTÜ Kauksi külaselts kingib Eestile sünnipäevaks  2 jääkarusselli , mis ülalt vaadates kujutavad numbrit  100!   Kingitusega soovime, et hoiaksime ja hooliksime kõik...

EV100 jääkarussellid Kauksis

MTÜ Kauksi külaselts kingib Eestile sünnipäevaks  2 jääkarusselli , mis ülalt vaadates kujutavad numbrit  100!   Kingitusega soovime, et hoiaksime ja hooliksime kõik...

14.02.2018 leiti Kiikla küla keskuses koer. Koeral on kaelarihm, millel puuduvad omaniku andmed.  Kui Te tunnete manuses oleval fotol koera ära, teavitage sellest looma omanikku ja...

Hulkuv koer Kiikla küla keskuses

14.02.2018 leiti Kiikla küla keskuses koer. Koeral on kaelarihm, millel puuduvad omaniku andmed.  Kui Te tunnete manuses oleval fotol koera ära, teavitage sellest looma omanikku ja...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Tamme tn 15-4, (3-toaline renoveeritud, osaliselt möbleeritud korter, eluruumi pindala 50 m², 2...

Müüa korterid Mäetaguse alevikus

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid: Tamme tn 15-4, (3-toaline renoveeritud, osaliselt möbleeritud korter, eluruumi pindala 50 m², 2...

  Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?   Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus...

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?

  Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla kirjakastid?   Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus...

Seoses Kurtnas läbiviidavate uuringutega sealsete haruldaste järvede olukorra parandamiseks on teadlased sattunud ühele olulisele ajalisel lüngale olemasolevates andmetes. Nimelt puuduvad...

Üleskutse

Seoses Kurtnas läbiviidavate uuringutega sealsete haruldaste järvede olukorra parandamiseks on teadlased sattunud ühele olulisele ajalisel lüngale olemasolevates andmetes. Nimelt puuduvad...

„Viisiratas" on lauluvõistlus, mida Iisakus on peetud alates 1994. aastast ja kuna see toimub üle aasta, siis tänavu 28. aprillil on tulemas 13. kord. Osalema on oodatud solistid viies...

Lauluvõistlus "Viisiratas" ootab osalema!

„Viisiratas" on lauluvõistlus, mida Iisakus on peetud alates 1994. aastast ja kuna see toimub üle aasta, siis tänavu 28. aprillil on tulemas 13. kord. Osalema on oodatud solistid viies...

Iisaku segakoor ootab oma ridadesse laulma Alutaguse valla rahvast! Proovid toimuvad 1 kord nädalas. Hetkel on veel käimas registreerimine juubeli laulupeole. Ära maga maha! Iisaku segakoor...

Iisaku segakoor ootab uusi lauljaid!

Iisaku segakoor ootab oma ridadesse laulma Alutaguse valla rahvast! Proovid toimuvad 1 kord nädalas. Hetkel on veel käimas registreerimine juubeli laulupeole. Ära maga maha! Iisaku segakoor...

Eesti Rahvapärimuse Kool kutsub osalema pärimuskursusel „EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" Kursuse maht : 24+8h (kontakttunde...

Eesti Rahvapärimuse Kool kutsub osalema pärimuskursusel

Eesti Rahvapärimuse Kool kutsub osalema pärimuskursusel „EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR - esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse" Kursuse maht : 24+8h (kontakttunde...

Alates 01.veebruarist 2018 kehtib Alutaguse vallas Alajõe piirkonnas korraldatud jäätmeveost vabastamise täpsustatud regulatsioon (Alutaguse Vallavalitsuse korraldus nr 140), millega on võimalik...

Muudatused korraldatud jäätmeveost vabastamise põhimõtetes Alajõe piirkonnas

Alates 01.veebruarist 2018 kehtib Alutaguse vallas Alajõe piirkonnas korraldatud jäätmeveost vabastamise täpsustatud regulatsioon (Alutaguse Vallavalitsuse korraldus nr 140), millega on võimalik...

Olete oodatud  Feodorisoo soo veerežiimi taastamisprojekti avalikule arutelule, mis toimub 24. jaanuaril kl 16 Jaama külamajas ( Pritsimajaga samas hoones Jaama kalmistu kõrval ). Arutelul...

Kutse Feodorisoo veerežiimi taastamisprojekti avalikule arutelule

Olete oodatud  Feodorisoo soo veerežiimi taastamisprojekti avalikule arutelule, mis toimub 24. jaanuaril kl 16 Jaama külamajas ( Pritsimajaga samas hoones Jaama kalmistu kõrval ). Arutelul...

Keskkonnaministri 2. aprilli 2015. a käskkirjaga nr 335 algatati määruse „Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"muutmisemenetlus. Määruse avalik väljapanek toimus 20.aprillist 10. maini 2015. a....

Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmisest teavitamine

Keskkonnaministri 2. aprilli 2015. a käskkirjaga nr 335 algatati määruse „Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"muutmisemenetlus. Määruse avalik väljapanek toimus 20.aprillist 10. maini 2015. a....

Hea Mäetaguse aleviku elanik      RMK Alutaguse metskond korraldab 22 jaanuaril  Mäetaguse aleviku ja Mäetaguse –Iisaku tee vahelisele alale jääva metsatüki...

Avalik arutelu - Mäetaguse aleviku juures oleva metsatüki raie tutvustus

Hea Mäetaguse aleviku elanik      RMK Alutaguse metskond korraldab 22 jaanuaril  Mäetaguse aleviku ja Mäetaguse –Iisaku tee vahelisele alale jääva metsatüki...

Omalt poolt pakume sõbralikku töökeskkonda ja toredaid lapsi. Õpetaja abi asub tööle 3-4 aastaste laste rühmas, kaaslasteks kaks noort õpetajat

Iisaku Lasteaed Kurekella vahva naiskond otsib oma kollektiivi täiskohaga õpetaja abi alates veebruarist 2018

Omalt poolt pakume sõbralikku töökeskkonda ja toredaid lapsi. Õpetaja abi asub tööle 3-4 aastaste laste rühmas, kaaslasteks kaks noort õpetajat

Politsei- ja piirivalveameti 12.01.2018 otsusega nr 5-23/2  on keelatud alates 13.01.2018 väljumine jalgsi ja transpordivahenditega, välja arvatud ujuvvahendid, Narva veehoidla ja Peipsi...

Piirangute kehtestamine

Politsei- ja piirivalveameti 12.01.2018 otsusega nr 5-23/2  on keelatud alates 13.01.2018 väljumine jalgsi ja transpordivahenditega, välja arvatud ujuvvahendid, Narva veehoidla ja Peipsi...

Illuka Kool otsib oma kollektiivi suhtlemis- ja koostööaldist huvi- ja projektijuhti, kes aitab muuta igapäevast elu oma toredate ideedega vaheldusrikkamaks ning organiseerib ja koordineerib...

Illuka Kool otsib oma kollektiivi suhtlemis- ja koostööaldist huvi ja projektijuhti.

Illuka Kool otsib oma kollektiivi suhtlemis- ja koostööaldist huvi- ja projektijuhti, kes aitab muuta igapäevast elu oma toredate ideedega vaheldusrikkamaks ning organiseerib ja koordineerib...

Vallavara müük Alutaguse vald müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Võrnu külas hoonestatud Keskküla kinnistu nr 4082250, pindala 0,93 ha,  katastriüksuse tunnus...

Vallavara müük (NB! ARVELDUSARVE PARANDUS!)

Vallavara müük Alutaguse vald müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Võrnu külas hoonestatud Keskküla kinnistu nr 4082250, pindala 0,93 ha,  katastriüksuse tunnus...

Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavalitsus hakkab välja andma kord kuus ilmuvat valla lehte. Lehe toimetaja on Signe Roost. Esimene lehenumber ilmub jaanuari lõpus. Kaastöid ja...

ALUTAGUSE VALLA LEHT

Alutaguse valla leht Alutaguse Vallavalitsus hakkab välja andma kord kuus ilmuvat valla lehte. Lehe toimetaja on Signe Roost. Esimene lehenumber ilmub jaanuari lõpus. Kaastöid ja...

24.10.2017. aastal moodustati Alutaguse vald. Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna vallavalitsus lõpetavad 31.detsembril 2017. aastal tegevuse ning uuest aastast alustab tööd Alutaguse...

Info

24.10.2017. aastal moodustati Alutaguse vald. Alajõe, Iisaku, Illuka, Mäetaguse ja Tudulinna vallavalitsus lõpetavad 31.detsembril 2017. aastal tegevuse ning uuest aastast alustab tööd Alutaguse...

Näitan: 571-600
Elemente lehe kohta 30
of 21