Uudised ja teated

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredex avab 20.05.2019 korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on...

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kredexi poolt väljastatava toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma...

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Hinnapäring Alajõe randa laudtee rajamiseks

Alutaguse Vallavalitsuse eesmärk on hõlbustamaks külastajatel (sh ratastooliga, lapsevankriga, jalgrattaga) randa pääsemist rajada u. 110 m pikkune liiva peale asetatav lehisest laudtee. ...

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Osale Eesti tuleviku kujundamises!

Riigikantselei ja rahandusministeerium ootavad kõiki Eesti inimesi riigi pikaajalise strateegia "Eesti 2035" loomises kaasa lööma. Rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise juht ...

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Liini nr 114 sõiduplaan alates 10.05.2019

Olulisemad muudatused: - Suveperioodil kuni 15.10.2019 läbib buss reedeti Mäetaguse kalmistu peatust. Väljumine Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Mäetaguse kalmistu suunal kl 10:00 ja kl 13:25....

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Kohanime määramine Saaresoo metsateele

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Alutaguse Vallavalitsus arutas 12.03.2019. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine Saaresoo metsateele" ning otsustas vastavalt...

Alutaguse Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kiikla küla mänguväljaku täiendamiseks. Pakkuja peab vastavalt etteantud tingimustele pakkuma 3 mänguatraktsiooni ja kujundama neist ühtsele EPDM...

Hinnapäring Kiikla küla mänguväljaku täiendamine

Alutaguse Vallavalitsus otsib koostööpartnerit Kiikla küla mänguväljaku täiendamiseks. Pakkuja peab vastavalt etteantud tingimustele pakkuma 3 mänguatraktsiooni ja kujundama neist ühtsele EPDM...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Eelläbirääkimistega enampakkumine Tudulinna alevikus

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja Tudulinna alevikus Pikk tn 29 ja Pargi tn 2 kinnistute võõrandamise eelläbirääkimistega pakkumise korras ja ootab hinnapakkumisi koos ideekavandi ja...

Iisaku Lasteaed Kurekella vahva naispere otsib suveks asenduskoristajat!      

Tule tööle!

Iisaku Lasteaed Kurekella vahva naispere otsib suveks asenduskoristajat!      

PRESSITEADE 02.05.2019 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine 2. mail  alustab PRIA otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja...

2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

PRESSITEADE 02.05.2019 2. mail algab e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine 2. mail  alustab PRIA otsetoetuste,  üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja...

PRESSITEADE 01.05.2019 Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja...

Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks

PRESSITEADE 01.05.2019 Tänasest 15. maini saab PRIAst taotleda toetust mesilasperede pidamiseks Toetuse eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja...

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435)....

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu võttis vastu Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu . Planeeritava ala pindala on ca 0,4 ha ning see hõlmab Silla tee 38 kinnistut (12201:002:0435)....

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök ...

III Peipsi Toidu Suur Pidu

MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök ...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Maa-amet korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 07.05.2019

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja...

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

Hea ema pärjamine

Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada pereelu ning ema rolli peres  ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõige hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik kodu,...

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

  PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada....

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Riigikaitseline õppus 22.-26.aprill Konsu külas

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Konsu järve piirkonnas ajavahemikus 22.04 kuni 26.04.2019. aastal. Harjutuse korraldamise...

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Remniku Noortelaagri personali otsing

Remniku Noortelaager ootab laagriprogrammi „Lustlike mängude suvi" meeskonda  rühmajuhte: Personali otsing: rühmajuht-kasvataja Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ - Kutsume Remniku...

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Hanketeade halduslepingu sõlmimiseks

Alutaguse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jäävate teenuste korras tellitavate teenuse hanke tasulise parkimisteenuse korraldamiseks Alajõe, Kauksi ja Vasknarva külades Alutaguse...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon viib läbi riigikaitselise harjutuse  Alutaguse valla territooriumil Kiikla, Mäetaguse, Illuka ja Kurtna külade piirkonnas...

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

PRESSITEADE: Noorte töömessil „Suveks tööle“ pakub tööd 150 tööandjat

Eesti Töötukassa PRESSITEADE 10.04.2019 Esmakordselt toimub „Suveks tööle" mess online –keskkonnas, messi virtuaalsed uksed on avatud 17.-18. aprillil. Mess on mõeldud eelkõige...

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019 otsusega nr 168 algatamata Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk...

Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Alutaguse Vallavolikogu jättis 28.03.2019 otsusega nr 168 algatamata Remniku küla Silla tee 38 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk...

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi (vanus 3.elukuust kuni 3nda eluaastani) ujuma! Alutaguse valla sissekirjutusega lastele kehtib tänu valla toetusele soodushind 3 eurot...

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi ujuma!

MTÜ Sinu Lapse Heaks kutsub kõiki beebisid ja väikelapsi (vanus 3.elukuust kuni 3nda eluaastani) ujuma! Alutaguse valla sissekirjutusega lastele kehtib tänu valla toetusele soodushind 3 eurot...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru...

Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneerigu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 167 Katase küla Ankru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 2,3 ha ning see hõlmab Ankru...

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust...

Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 165 Uusküla Taavi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 0,35 ha ning see hõlmab Taavi maaüksust...

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et Viru Maakohtule on vaja esitada rahvakohtunike kandidaatide nimekiri. Kes soovib kandideerida rahvakohtunikuks, siis palume täita ja allkirjastada...

Rahvakohtunike kandidaatide esitamine

Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et Viru Maakohtule on vaja esitada rahvakohtunike kandidaatide nimekiri. Kes soovib kandideerida rahvakohtunikuks, siis palume täita ja allkirjastada...

Eluruumide kohandamise II taotlusvoor 2019  Alates 01. aprillist on erivajadusega Alutaguse valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood...

Eluruumide kohandamine meede „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Eluruumide kohandamise II taotlusvoor 2019  Alates 01. aprillist on erivajadusega Alutaguse valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood...

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaatermu ja Tarakuse küla piirkondades ajavahemikus 01.04 kuni 05.04.2019. aastal Harjutuse...

Riigikaitseline õppus

Eesti Kaitseväe 1.jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselise taktikaõppuse Kaatermu ja Tarakuse küla piirkondades ajavahemikus 01.04 kuni 05.04.2019. aastal Harjutuse...

PRESSITEADE 01.04.2019 PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste...

PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele

PRESSITEADE 01.04.2019 PRIAst saab taotleda toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Väikeste...

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja...

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2019. aasta tegevuskava koostamiseks

Peipsiveere arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja...

Näitan: 361-390
Elemente lehe kohta 30
of 22