Uudised ja teated

Koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad: Esmaspäeval, 10.detsembril kell 13.00-16.00 Tudulinna rahvamajas (koosolekule järgneb Tudulinna...

TÄIENDATUD - Üldplaneeringu avatud töökoosolekud

Koostamisel oleva Alutaguse valla üldplaneeringu avatud töökoosolekud toimuvad: Esmaspäeval, 10.detsembril kell 13.00-16.00 Tudulinna rahvamajas (koosolekule järgneb Tudulinna...

07.12.2018 Pressiteade   Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi hoiatada ja kaldale kutsuda. Viimaste nädalate...

Päästeamet võtab jääohutuse erilise tähelepanu alla

07.12.2018 Pressiteade   Päästeamet võtab tänasest siseveekogud suurema tähelepanu alla, et haprale jääle läinud inimesi hoiatada ja kaldale kutsuda. Viimaste nädalate...

♦  Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa...

Alutaguse Vallavolikogu ootab ettepanekuid Alutaguse valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärkide andmiseks

♦  Valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Alutaguse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest füüsilisele isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.11.2018 otsusega nr 114 osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste...

Kivistiku ja Keskküla maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 22.11.2018 otsusega nr 114 osaliselt kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 05. augusti 2004 määrusega nr 16 kehtestatud Kivistiku ja Keskküla maaüksuste...

Iisaku aleviku kujundusprojekti ja Tudulinna aleviku kujundus- kuivendusprojekti seletuskirjade ja põhijoonistega on võimalik tutvuda SIIT . Kõigil on võimalus nendega tutvuda ja esitada...

TÄIENDATUD - Iisaku ja Tudulinna kujundusprojektide materjalid ja Tudulinna kujundusprojekti tutvustus

Iisaku aleviku kujundusprojekti ja Tudulinna aleviku kujundus- kuivendusprojekti seletuskirjade ja põhijoonistega on võimalik tutvuda SIIT . Kõigil on võimalus nendega tutvuda ja esitada...

Maaomanikud saavad äsja valminud talumistasude kalkulaatorist vaadata, kui suures summas on neil võimalik tulevast aastast taotleda tehnovõrgu talumistasu. Talumistasu puudutab ligi 100 000...

Maa-ametil valmis tehnovõrgu talumistasu kalkulaator

Maaomanikud saavad äsja valminud talumistasude kalkulaatorist vaadata, kui suures summas on neil võimalik tulevast aastast taotleda tehnovõrgu talumistasu. Talumistasu puudutab ligi 100 000...

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on...

Hajaasustuse elanikel palutakse osaleda joogivee kvaliteedi alases uuringus

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kutsub hajaasustuspiirkondades elavaid inimesi osalema uuringus, mille eesmärgiks on joogiveesüsteemide kohta info kogumine. Joogivee kvaliteedi määramiseks on...

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) tutvustab 13. detsembril põnevate töötubadega Ida-Virumaa gümnaasiuminoortele tehnoloogiamaailma ja õppimisvõimalusi TalTechis. Oma teadmisi saab proovile panna...

Ida-Virumaa noored saavad tutvust teha tehnoloogiamaailmaga

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) tutvustab 13. detsembril põnevate töötubadega Ida-Virumaa gümnaasiuminoortele tehnoloogiamaailma ja õppimisvõimalusi TalTechis. Oma teadmisi saab proovile panna...

STATISTIKAAMET Pressiteade nr 126 4.12.2018 Detsembris algab leibkonna eelarve uuring Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut, millega kogutakse...

Statistikaamet: Detsembris algab leibkonna eelarve uuring

STATISTIKAAMET Pressiteade nr 126 4.12.2018 Detsembris algab leibkonna eelarve uuring Statistikaamet alustab pühapäeval, 9. detsembril leibkonna eelarve uuringut, millega kogutakse...

03.12.18 toimub vallamajas (Iisakus) Iisaku ja Tudulinna kujundusprojektide (KP) tutvustus. 14.00 Iisaku KP tutvustus (ca 20 min) + küsimused, arutelu 15.00 Tudulinna KP tutvustus...

Iisaku aleviku ja Tudulinna aleviku kujundusprojektide tutvustus

03.12.18 toimub vallamajas (Iisakus) Iisaku ja Tudulinna kujundusprojektide (KP) tutvustus. 14.00 Iisaku KP tutvustus (ca 20 min) + küsimused, arutelu 15.00 Tudulinna KP tutvustus...

Keskkonnaamet kutsub kalastuskaardi taotlejaid nõustamispäevale, kus saab infot elektroonilise kalastuskaarti ostmise, tänavuse kalapüügi limiitide ja piirangute kohta. ...

Elektroonse kalastuskaardi õppepäev

Keskkonnaamet kutsub kalastuskaardi taotlejaid nõustamispäevale, kus saab infot elektroonilise kalastuskaarti ostmise, tänavuse kalapüügi limiitide ja piirangute kohta. ...

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee ...

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee ...

Alutaguse Vallavalitsus arutas 14.11.2018. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine", mis otsustati vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada  valla kodulehel 16.-...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus arutas 14.11.2018. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime määramine", mis otsustati vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada  valla kodulehel 16.-...

 Kasutusse antakse Kuremäe külas, Kullamaja kinnisasjal asuv hoone (ehitusregistrikood 120231418) kasutamise otstarbega muu teenindushoone- käimla, ehitisealune pind suurus 48 m2, köetav pind...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega kirjaliku pakkumise Kuremäe käimla hoone kasutusse andmiseks

 Kasutusse antakse Kuremäe külas, Kullamaja kinnisasjal asuv hoone (ehitusregistrikood 120231418) kasutamise otstarbega muu teenindushoone- käimla, ehitisealune pind suurus 48 m2, köetav pind...

Kaitseliit ja politsei korraldavad sel sügisel, 23.-25. novembril õppuse KILP 2018, mis toimub suures osas Alutaguse valla territooriumil. Õppuse peamine fookus on erinevate ametkondade vahelise...

Õppus KILP 2018

Kaitseliit ja politsei korraldavad sel sügisel, 23.-25. novembril õppuse KILP 2018, mis toimub suures osas Alutaguse valla territooriumil. Õppuse peamine fookus on erinevate ametkondade vahelise...

Veel jõuab! Detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud Sel aastal saavad metsaomanikud Erametsakeskusest toetust küsida veel metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad...

SA Erametsakeskus teade kohalikele metsaomanikele

Veel jõuab! Detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud Sel aastal saavad metsaomanikud Erametsakeskusest toetust küsida veel metsa uuendamis- ja inventeerimistööde eest. Mõlemad...

Alutaguse Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Alutaguse vallale kuuluva bussi Mercedes-Benz Tourino, numbrimärgiga 725 BGX. ...

MERCEDES-BENZ EVOBUS O 510 TOURINO

Alutaguse Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras Alutaguse vallale kuuluva bussi Mercedes-Benz Tourino, numbrimärgiga 725 BGX. ...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Müüa korterid Kurtna külas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise   kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018. Alutaguse vallas on kasutusse...

Maa-ameti enampakkumine põllumaade kasutusse andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise   kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.11.2018. Alutaguse vallas on kasutusse...

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab vastavalt Kohanimeseadusele valla kodulehel 16.- 30.11.2018. a korralduse eelnõu „Kohanime määramine"  ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks. ...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus avalikustab vastavalt Kohanimeseadusele valla kodulehel 16.- 30.11.2018. a korralduse eelnõu „Kohanime määramine"  ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks. ...

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine. http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine. http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Sihtasutus KredEx on avanud taotlusvooru füüsilistest isikutest omanikele, kes saavad taotleda toetust oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta. Meede on avatud alates 14. november 2016 ja...

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Sihtasutus KredEx on avanud taotlusvooru füüsilistest isikutest omanikele, kes saavad taotleda toetust oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta. Meede on avatud alates 14. november 2016 ja...

Võrguettevõte Elektrilevi tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili“ konkursil.

Kiire internetiühenduse ehitajaks valiti Elektrilevi

Võrguettevõte Elektrilevi tunnistati edukaks pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili“ konkursil.

Kasutusse antakse Kuremäe külas, Kullamaja kinnisasjal asuv hoone (ehitusregistrikood 120231418) kasutamise otstarbega muu teenindushoone- käimla, ehitisealune pind suurus 48 m 2 , köetav pind...

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega kirjaliku pakkumise Kuremäe käimla hoone kasutusse andmiseks

Kasutusse antakse Kuremäe külas, Kullamaja kinnisasjal asuv hoone (ehitusregistrikood 120231418) kasutamise otstarbega muu teenindushoone- käimla, ehitisealune pind suurus 48 m 2 , köetav pind...

   Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi luurekompanii viib läbi lõpurännaku NAK Ida- ja Lääne-Viru maakonnas läbides Alutaguse vallas Tudulinna piirkonna külasid 12.11 kuni...

Riigikaitseline õppus

   Eesti Kaitseväe 1.jalaväeprigaadi luurekompanii viib läbi lõpurännaku NAK Ida- ja Lääne-Viru maakonnas läbides Alutaguse vallas Tudulinna piirkonna külasid 12.11 kuni...

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine  http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia  

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine  http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia  

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis nädala jooksul taaskord tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites – ühiskasutatavatel pindadel. Kontrollitakse,...

Päästeamet kontrollib kortermaju

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis nädala jooksul taaskord tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites – ühiskasutatavatel pindadel. Kontrollitakse,...

Rahandusministeerium ootab 10. detsembrini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle...

Algas kandideerimine Regionaalmaasika auhinnale

Rahandusministeerium ootab 10. detsembrini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annab traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle...

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Müüa korterid Kurtna külas

Alutaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad korterid:            Kurtna külas korter aadressil Kurtna 5-3 (eluruumi pind 47,3...

Õppus toimub 23.11-.25.11. 2018. a.

KILP 2018

Õppus toimub 23.11-.25.11. 2018. a.

Näitan: 361-390
Elemente lehe kohta 30
of 19