Uudised ja teated

Eesti Perearstide Seltsi kodulehel on võimaliku tutvuda soovituslike juhenditega. Juhendid koroonaviiruse COVID-19 korral  

Eesti Perearstide Seltsi juhendid

Eesti Perearstide Seltsi kodulehel on võimaliku tutvuda soovituslike juhenditega. Juhendid koroonaviiruse COVID-19 korral  

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil...

Oluline info eakatele eriolukorra ajal!

Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil...

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 18.03.2020 MKM lõi ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lõi koroonaviiruse...

MKM lõi ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 18.03.2020 MKM lõi ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lõi koroonaviiruse...

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 18. märts 2020   Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanike linnurahu pidama Keskkonnaministeerium...

Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanike linnurahu pidama

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 18. märts 2020   Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanike linnurahu pidama Keskkonnaministeerium...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 18.03.2020 Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti...

Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 18.03.2020 Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti...

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2020. aasta tegevuskava koostamiseks.  Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja...

Peipsiveere programm 2020

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2020. aasta tegevuskava koostamiseks.  Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja...

Kõik postipunktid jäävad avatuks, kuna ka eriolukorras on vajalik lepingujärgsete teenuste edasine osutamine senises ulatuses üle Eesti. Seega jääb postiteenus toimima täies mahus, teenust...

OMNIVA teade postiteenuste osutamise kohta

Kõik postipunktid jäävad avatuks, kuna ka eriolukorras on vajalik lepingujärgsete teenuste edasine osutamine senises ulatuses üle Eesti. Seega jääb postiteenus toimima täies mahus, teenust...

Keskkonnaamet annab teada, et seoses Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorraga jääb ära 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas toimuma pidanud VKG Kaevandused OÜ...

Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu jääb ära

Keskkonnaamet annab teada, et seoses Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorraga jääb ära 19.03.2020 kell 14.00 Maidla rahvamajas toimuma pidanud VKG Kaevandused OÜ...

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga suletakse Illuka teenuskeskus 16.03-29.03.2020. Edasilükkamatute küsimuste korral palun kontakteeruda: Oleg Kuznetsov +372 5340 9362;...

Illuka teenuskeskus on 16.03-29.03.2020 suletud

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga suletakse Illuka teenuskeskus 16.03-29.03.2020. Edasilükkamatute küsimuste korral palun kontakteeruda: Oleg Kuznetsov +372 5340 9362;...

ERIOLUKORD Valitsus kuulutas 12. märtsil Eestis välja eriolukorra 1. maini.  Arvestades maailma praegust pandeemilist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas ning...

Valitsus kuulutas 12. märtsil Eestis välja eriolukorra 1. maini

ERIOLUKORD Valitsus kuulutas 12. märtsil Eestis välja eriolukorra 1. maini.  Arvestades maailma praegust pandeemilist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas ning...

Maire Riis traumaterapeut, kriisikonsultant   See, et viirus on pannud sind kodusesse isolatsiooni või karantiini, ei tähenda, et sa annad sellele kontrolli oma elu üle. ...

SOOVITUSED KODUSES ISOLATSIOONIS VÕI KARANTIINIS OLEVALE INIMESELE

Maire Riis traumaterapeut, kriisikonsultant   See, et viirus on pannud sind kodusesse isolatsiooni või karantiini, ei tähenda, et sa annad sellele kontrolli oma elu üle. ...

Alutaguse valla kriisikomisjoni koosolek toimus 12.03.2020 kell 15.00-16.00. Alutaguse valla kriisikomisjon teatab, et koroonaviiruse ohu tõttu suletakse ennetava meetmena 13.03- 23.03.2020...

Täiendav teade seoses koroonaviiruse ohuga

Alutaguse valla kriisikomisjoni koosolek toimus 12.03.2020 kell 15.00-16.00. Alutaguse valla kriisikomisjon teatab, et koroonaviiruse ohu tõttu suletakse ennetava meetmena 13.03- 23.03.2020...

Juhindudes olukorrast, kus koroonaviiruse juhtumite arv Eestis on pidevas tõusus, võttis Alutaguse Vallavalitsus 12.03.2020 vastu korralduse nr 119. Seoses koroonaviiruse levikuga...

Meetmete rakendamine seoses koroona viiruse levikuga

Juhindudes olukorrast, kus koroonaviiruse juhtumite arv Eestis on pidevas tõusus, võttis Alutaguse Vallavalitsus 12.03.2020 vastu korralduse nr 119. Seoses koroonaviiruse levikuga...

KredEx avab 16.03.2020.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

KredEx avab 16.03.2020.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

KredEx avab 16.03.2020.a . lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt ...

Alutaguse Vallavalitsus võttis 05.03.2020 korraldusega nr 9 vastu Kuru küla Jaaniku tee 2 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 1300 m 2 ja see hõlmab Jaaniku tee 2...

Kuru küla Jaaniku tee 2 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus võttis 05.03.2020 korraldusega nr 9 vastu Kuru küla Jaaniku tee 2 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on ca 1300 m 2 ja see hõlmab Jaaniku tee 2...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Kalina ja Võrnu küla piirkondades 09.03 kuni 12.03.2020 Harjutuse läbiviija: major Dmitri...

Riigikaitselised õppused Kalina ja Võrnu külade piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Kalina ja Võrnu küla piirkondades 09.03 kuni 12.03.2020 Harjutuse läbiviija: major Dmitri...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 241 kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu hoonestusalade...

Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 241 kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Mäetaguse aleviku Pärna detailplaneeringu hoonestusalade...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 240 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 72 kehtestatud Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu . ...

Iisaku aleviku Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27. veebruari 2020 otsusega nr 240 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu 26. märtsi 2015 otsusega nr 72 kehtestatud Tartu mnt 15 krundi detailplaneeringu . ...

    TEADE KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI AVAMISE KOHTA Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et Rahandusministeerium kuulutas 1. märtsil 2020 avatuks kohaliku...

Kohaliku omaalgatuse programmi vooru avamine

    TEADE KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI AVAMISE KOHTA Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et Rahandusministeerium kuulutas 1. märtsil 2020 avatuks kohaliku...

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Kaidma ja Varesmetsa küla piirkondades 09.03 kuni 13.03.2020 ja 23.03 kuni 27.03.2020. ...

Riigikaitselised õppused Kaidma ja Varemetsa piirkonnas

Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi  riigikaitselised õppused Kaidma ja Varesmetsa küla piirkondades 09.03 kuni 13.03.2020 ja 23.03 kuni 27.03.2020. ...

Meediaruumis on palju informatsiooni nii koroonaviiruse puhangu kui ka selle viiruse ennetusmeetmete kohta. Et teabes lihtsamini orienteeruda, soovitame kõige täpsemat ja ajakohasemat...

Info viiruse ennetusmeetmete kohta

Meediaruumis on palju informatsiooni nii koroonaviiruse puhangu kui ka selle viiruse ennetusmeetmete kohta. Et teabes lihtsamini orienteeruda, soovitame kõige täpsemat ja ajakohasemat...

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida Rahandusministeeriumi pressiteade 1. märts 2020 Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor,...

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida Rahandusministeeriumi pressiteade 1. märts 2020 Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor,...

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222. ...

2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kaido Jürgenson on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 2,4 MW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks Raua maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus 22901:001:0222. ...

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus...

117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Sunservice OÜ on esitanud projekteerimistingimuste taotluse 117 kW koguvõimsusega päikesejaama projekteerimiseks  Kartulihoidla maaüksusele Kurtna külas Alutaguse vallas, katastritunnus...

Alates 2015. aastast on Eestis politsei kutsumiseks kasutusel hädaabinumber 112. Alates 1. märtsist 2020 ei tööta enam siiani paralleelselt kasutusel olnud vana politsei lühinumber 110. Kui...

Teavitus seoses 110 sulgemisega

Alates 2015. aastast on Eestis politsei kutsumiseks kasutusel hädaabinumber 112. Alates 1. märtsist 2020 ei tööta enam siiani paralleelselt kasutusel olnud vana politsei lühinumber 110. Kui...

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu...

Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise algatamise ning KMH programmi avaliku väljapaneku teade

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) algatamisest ning KMH programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu...

Keskkonnaamet teatab Enefit Kaevandused AS Ahtme II kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud (edaspidi KMH) programmi...

Ahtme II kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud programmi avaliku väljapaneku teade

Keskkonnaamet teatab Enefit Kaevandused AS Ahtme II kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud (edaspidi KMH) programmi...

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi elanikud. 5000€ suurust auhinnafondi toetab Kultuuriministeerium. https://kultuurikoda.eu/kultuuritegu/ ...

Eesti Kultuuri Koda ootab 1. märtsini 2020 kandidaate konkursile “Kultuuri Tegu 2019”

Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Vabariigi elanikud. 5000€ suurust auhinnafondi toetab Kultuuriministeerium. https://kultuurikoda.eu/kultuuritegu/ ...

Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas: 1) jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee alates Kasemäe kinnistul oleva...

Hinnapäring Kuremäe jalg- ja jalgrattatee ehitusprojekti koostamiseks

Alutaguse Vallavalitsus kavandab Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kuremäe külas: 1) jalg- ja jalgrattatee rajamist tee 13157 Kuremäe-Soompea ääres tee alates Kasemäe kinnistul oleva...

Näitan: 31-60
Elemente lehe kohta 30
of 17