Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 eelnõu avalik väljapanek

2.01.20

Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 (töö nr 2018-274) peatöövõtja on Kobras AS ja töö täitja on Keskkond & Partnerid OÜ. Arendamise kava eelnõu on kooskõlastatud vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 2Keskkonnaameti ja Terviseametiga.

Alutaguse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 02.01.2020-16.01.2020.a Alutaguse valla kodulehel.

Ettepanekuid saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise perioodi jooksul, esitades ettepanekud e-postile info@alutagusevald.ee.

Avalik arutelu toimub 20.01.2020 kell 15.00 Mäetaguse mõisas. Kui avaliku väljapaneku jooksul ei esitata kirjalikke ettepanekuid või kõigi kirjalike ettepanekutega arvestatakse avalikku arutelu ei toimu.

 

Toimetaja: MARTIN MILLER