Ühinemisleping ja selle lisad

29.12.16

Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek toimub 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu ja selle lisade kohta saab esitada kirjalikult hiljemalt 15. novembrini 2016. a.