Uudised ja teated

Algab üleriigiline ohuteavituskampaania „Kriisis kuula riiki!“

Päästeameti pressiteade

6. mai 2024

Algab üleriigiline ohuteavituskampaania „Kriisis kuula riiki!"

Täna stardib Päästeameti ohuteavituskampaania, mis tutvustab elanikele erinevaid ohuteavituskanaleid nagu SMS, sireenid ja raadio, mida riik kriisiolukorras elanike teavitamiseks kasutab.

Kampaania eesmärk on tõsta elanike teadlikkust sellest, kustkohast saab kriisi ajal infot ja mida tuleb ohuteavitust kuuldes arvestada. Olulised ohuteavituskanalid, mida kriisi korral jälgida või millest infot oodata on muuhulgas EE-ALARM ehk sms-teavitus, raadio ja sireenid. Kriisis saab kõige värskemat infot ohuolukorra kohta veebilehelt: kriis.ee ja riigiinfo telefonilt 1247. Kampaania on üleriigiline ja seda võib silmata nii linnaruumis välireklaamina, televisioonis, trükimeedias, sotsiaalmeedias ja raadiokanalites. Kampaania kestab mai teise pooleni. See toetab ohuteavituse info-trükise põhiteemasid. Päästeameti saadab trükise mai ja juuni jooksul pea 600 000 Eesti kodu postkasti.

Selles, et riik saaks elanike kriisis võimalikult hästi aidata ja suunata, on väga tähtis, et igaüks teaks, kuidas kriisiks valmistuda, kuidas kriisi korral info liigub ning millised ohuteavituskanalid on kasutusel ja kuidas nad toimivad.  „Uuringud näitavad, et Eesti inimeste kriisiks valmisolek peaks olema parem – iga Eesti elanik peab teadma, millistest kanalitest oodata ohuteavitusi ning mida need tähendavad. Mida teha sireenide kuulmise korral või ohuteavituse sms-i saades. Seejuures ei tohi ära unustada inimese isiklikku vastutust enda ja oma perekonna ees. Elanikkonnakaitse alustala on igaühe valmisolek ja teadmised, kuidas kriisis hakkama saada," ütleb Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Janika Usin. „Olemas võiks olla ühe nädala kriisivarud (toit, joogivesi, ravimid jne) ning kokkulepped kriisi korral toimimiseks. Kriiside puhul räägime nii loodus-kui keemiaõnnetustest, elektrikatkestustest, tormidest kui ka potentsiaalsest sõjaohust, " lisab Janika Usin.

Kriisiks valmistumisel on kõige käepärasem ja informatiivsem vahend info saamiseks ohuteavituse juhend-trükis, mis jõuab hiljemalt 1. juuliks kõigi Eesti leibkondade postkasti. Infobrošüüris saab lugeda, kuidas tagada enda ning oma lähedaste turvalisus hädaolukorras või ka sõjalise kriisi korral. Samuti sisaldab trükis juhiseid, kuidas toimida ohusireenide käivitumise või evakuatsiooni korral ning mis on varjumise põhimõtted. Brošüüri saab ka alla laadida olevalmis.ee leheküljelt, kust leiab veel detailsemaid juhiseid, kuidas valmistuda ja tulla toime erinevates kriisisituatsioonides, mis võivad Eesti inimest tabada.

Päästeamet on elanikkonnakaitse juhtasutus, mis vastutab varjumise, ulatusliku evakuatsiooni, ohuteavituse ja inimeste kriisivalmiduse parandamise eest.  Samuti selle eest, et tõsta kohalike omavalitsuste, seal elavate inimeste ja kogukondade kriisivalmidust. Tagada, et inimeste elu ja tervis oleks kaitstud. 

Ohuolukorras järgi ametkondade poolt antavaid juhiseid! Käitu vastavalt, sest ainult nii saab riik sind aidata.

PÄÄSTEAMET 

Raua 2 | 10124 Tallinn

www.rescue.ee