Uudised ja teated

Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2024-2027“ eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule „Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2024-2027" eelnõu (vt seotud failid). Avaliku väljapanek toimub 07. oktoober 2023 kuni 20. oktoober 2023. a.

  • Kirjalikke ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõusse saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise ajal, esitades ettepanekud e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee või aadressile Tartu mnt 56, Iisaku alevik.
  • Ettepanekute laekumisel korraldatakse eelarvestrateegia avalik arutelu, 23.10.2023 Mäetaguse mõisa II korruse volikogu saalis kell 17.00.