Uudised ja teated

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Alajõe kütusetankla kasutusse andmiseks

Alutaguse Vallavalitsus ehitab Alajõele konteinertüüpi tankla (valmimisaeg: 31.05.2023) Tankla paigaldatakse Alutaguse valda, Alajõele, Jõe tn T1 (KÜ 12201:001:0942) ja Jõekalda (KÜ 12201:001:1015) kinnistutele. Rajatakse bensiini (98 või 95) ja diislikütust (D) väljastav tankla, mis koosneb maapealsest mahutist, tankurist ja makseterminalist. Tankur ja terminal paiknevad mahutiga ühisel raamil. Seadmete töö on automaatne, st operaatorita. Mahuti mahuga 10m3 on jagatud 2 sektsiooniks 5+5m3 (või 4+6m3). Mahuti on valmistatud vastavalt standardile SFS-EN 122852. Tankla projekt ja asukoha skeem on lisatud seotud failidena.

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Alajõe kütusetankla (asukoht: Jõe tn T1 (KÜ 12201:001:0942) ja Jõekalda (KÜ 12201:001:1015), Alajõe küla, Alutaguse vald) operaatori leidmiseks:

1.1    Kasutusse andmise tähtaeg: 10 aastat.

1.2    Enampakkumise alghind: 250 € kuus.

1.3    Osavõtutasu: 0 €.

1.4 Pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: info@alutagusevald.ee 26.aprillil 2023 kell 10.00.

1.5    Enampakkumise võitja väljaselgitamise kriteerium – kõrgeim hind.

1.6  Pakkujal peab olema kütusemüügi luba ning vähemalt viie aastane kogemus    kütusetankla  opereerimisel.  Pakkuja  peab  opereerima vähemalt  viite tanklat. Pakkujal ei või olla riiklikke- ega kohalikke maksuvõlgasid.

1.7    Pakkuja peab tagama tankla kasutamise perioodil bensiini ja diiselkütuse müügi.

1.8   Täpsed lepingutingimused ja tankla hooldusala on  kirjeldatud lepingu projektis, mis on lisatud seotud failis.