Uudised ja teated

Eelarvestrateegia eelnõu avalikustamine

Alutaguse Vallavalitsus kiitis 07.septembril 2022. a korraldusega nr 381 heaks Alutaguse Vallavolikogu määruse „Alutaguse valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026" eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule valla veebilehel. Avalik väljapanek toimub 10. septembrist 2022 kuni 25. septembrini 2022. a.

Kirjalikke ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõusse saavad esitada kõik huvitatud isikud avalikustamise ajal (10.09-25.09.2022), esitades ettepanekud e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee või aadressile Tartu mnt 56, Iisaku alevik.

Kirjalike ettepanekute laekumisel korraldatakse eelarvestrateegia avalik arutelu, mille toimumise aeg ja koht avaldatakse valla veebilehel.