Uudised ja teated

HUGO.legal pressiteade tasuta ja soodustingimustel õigusnõustamise kohta

HUGO.legal kaudu on tasuta ja soodustingimustel õigusabi saanud juba rohkem kui 46 000 inimest.

OÜ HUGO on koostöös Justiitsministeeriumiga alates 2017. aasta 10. aprillist õigusabi andnud 46 673-le inimesele. Abi saanute tagasiside projektile on seni olnud hea - ligi 90% on teenusega rahul või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni ning see näitab, et esimese kahe tasuta tunniga leiavadki lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kes saavad tasuta õigusabi?

Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.

Millises mahus tasuta õigusabi saab?
Tasuta on esimesed kaks nõustamistundi ning HUGO kogemus näitab, et esimese kahe tunniga saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2 tundi.

Kui kahest tunnist jääb väheks, saab juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.

Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab inimesele kuni kalendriaasta lõpuni võimaluse soodustingimustel õigusabi saada. Alaealised on omaosalustasust vabastatud.

Riik on selleks aastaks eraldanud tasuta ja soodustingimustel õigusnõustamiseks kokku 678 960 euro jagu vahendeid, millest käesolevaga on kasutatud ära pea pool. Aasta lõpuni on eelarvelisi vahendeid jäänud veel üksnes 368 148 euro ulatuses. Kuna alates septembrist on aastast-aastasse näha hüppelist nõudluse kasvu, siis manitseb õigusabiplatvormi HUGO.legal kaasasutaja ning peajurist Erki Pisuke inimesi oma murede lahendamist mitte viimasele minutile jätma, kuivõrd riigi toel õigusnõustamist saab sellel aastal osutada üksnes järelejäänud eelarve piires. Niisamuti paneb Pisuke südamele: "Oma õiguste efektiivne kaitse sõltub sageli õigeaegsest tegutsemisest. Näeme praktikas tihti, et kahjuks jõutakse juristi vastuvõtule alles siis, kui piltlikult öeldes tulekahju juba lõõmab. Õigusmured reeglina aga iseenesest kuhugi ei kao ning professionaalne jurist ongi selleks, et isiku õiguseid parimal viisil kaitsta. Julgustan riigi loodud head võimalust kasutama."


Kuidas tasuta õigusabi saab?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule registreerida aadressil www.hugo.legal või helistades telefonile 6 880 400. Valida saab kolme nõustamisvõimaluse vahel – kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-maili teel.

HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.

Millistes valdkondades õigusabi saab?
HUGO pakub esmatasandi nõustamise raames õigusabi kõikides üldlevinud tsiviilõiguslikes valdkondades. Esmatasandi nõustamine tähendab nii õiguste selgitamist kui ka abi lihtsamate dokumentide koostamisel. Kohtudokumente, v.a maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist või lapse õigusi puudutava hagi esitamine, koostatakse eraldi tasu eest.

Õigusabi Ukraina sõjapõgenikele
HUGO pakub soodustingimustel õigusabi ka Ukraina sõja tõttu Eestisse saabunud isikutele. Muuhulgas pakub HUGO abi ka üleüldiste õiguste selgitamisel nagu isiku põhiõigused, sotsiaaltoetused jms - julgustame seeläbi ka KOV-e meie poole suunama isikuid, kellel ehk konkreetset õigusmure pole, kuid on huvi orienteeruda Eesti õigusmaastikul. Meie juristid räägivad eesti, vene ja inglise keeles ning Ukraina kodanikud saavad ühendust võtta ka läbi
Viber, Whatsapp või Telegram keskkonna, kirjutades sõnumi oma broneerimissooviga mobiilinumbril +372 55510340.

Lisainfo saamiseks võib helistada HUGO klienditeeninduse telefonile numbril 6 880 400.